Arbetsdag och fiskepremiär
- hösten 2000Då de talangstrinda skribenter håller sig undan "tvingas" amatören att skriva notisen, notisen om höstens arbetsdag och fiskepremiär.

För ovanlighetens skull det är öringsfisket som har lockat oss och framför allt storleken på dessa öringar med rejält tilltaget "bantningsvikt". Som vanligt förväntningen är högställt. Med kamerans hjälp har aktiviteterna dokumenterats.

Om jag inte minns fel, har vi, på olika klubbmöten diskuterade fiskutsättningen bl.a. öringens vara eller inte vara i Svarttjärn.
- Ett av problemen var då att få tag i öring. Det klingar fortfarande i mina öron, likt en hejaramsa; öring, öring, öring... vilket mötesdeltagarna har kraftfult framhållit. Nu när det ambitiösa Svarttjärnsgruppen lyckades få tag i öring, tack för det Svarttjärnsgruppen, dessutom en betydande del av dessa öringar med rejäla "bantningsvikt" bra bit över kilot så kommer "olyckskorparna". Kraxandet handlar om varför öring? Varför så mycket öring? Osv. Jag är så trött på det meningslösa "kraxandet". Vad är det fråga om? Vad är det som är fel? Varför skall man behöva ta emot en massa subjektiv åsikt?

Jag har efter min bästa förmåga rannsakat det inträffade och kom fram till att "olyckskorparna" saknar sjukdomsinsikt. Sjukdomsinsikt som vi i styrelsen och Svarttjärnsgruppen kan inte avhjälpa utan "olyckskorparna" måste själva ta tag i.

Svarttjärnsgruppen och styrelsen var eniga om utsättningen om fiskart och kvantitet.

- Vi, i styrelsen, är demokratiskt valda! Vi gör det som är bäst för klubben, i demokratins anda! Vet ni "olyckskorpar" vad demokrati innebär?

Nu har "olyckskorparna" fått ännu mer att kraxa om, men öring skall de dra ur Svarttjärns djup, gärna det, men håll er till spelreglerna.

Förresten vart var ni den 13 september 2000?

Laszlo


Copyright © Fiskeklubben Nymphen