Bilder från arbetsdag 1999


Copyright © Fiskeklubben Nymphen