Arbetsdag våren 2007Till årets första arbetsdag och första gången efter att Svarttjärnsgruppen upplösts, kom tolv arbetsvilliga medlemmar och arbetet flöt på som vanligt. Backen i södra vägen renoverades, ved höggs upp och vårens mycket lyckade mjärdfiske avslutades.

Vi var tolv nymphare, inklusive Tommys livliga söner, som möttes vid gamla vindskjulet lördagen den femte Maj. Jag hade en viss sjösjuketendens eftersom backen blivit något vågig efter det myckna användandet under vårens fina väder och man fick ordentlig gungning på bilen vid dess uppfart.

Tommys söner, Oden och Emil

Sex man avsattes åt att renovera backen i södra vägen. Christer, Sune, Hans samt Tommy och hans båda söner deltog och en del större stenar togs upp och håligheter fylldes igen. Det krattades så det rök om det och de nyanskaffade krattorna och spadarna fick visa vad de dög till. Att vägen blev bättre är vi överens om, även om den inte fullt ut blivit bra. Tyvärr är underlaget inte det bästa, så vi får hålla på att jämna till denna med jämna mellanrum.

Parallellt med vägförbättring pågick vedsågning och klyvning. En rejäl mängd ved har bunkrats upp, dels i vedskjulet men också utanför och detta utfördes främst av Åke och Olle.

Jim, Kjell-Ove och Karl-Göran vittjade mjärdarna vilka också samlades ihop och lades i förvar för kommande år. På tal om mjärdfisket, det har tagits upp tio-tolv hinkar abborrar under april månad (projektperiod). Vi som deltog i projektet, är mycket nöjda med detta resultat och jag vill passa på att på styrelsens vägnar ge en eloge för Karl-Göran med söner och andra frivilliga som självmant deltagit i projektet. Ett väl organiserat och utfört arbete vilket vi bestämde oss för skall ske även nästa år och då vi kör efter samma plan och mönster.

Allteftersom vägarbetet och mjärdfisket blev klart anslöt dessa sig till vedhuggarna och därmed var alla samlade och deltog i vedkapning och stapling av detta. Det blev sedan dags för fika och grillning, och jag själv fick anstränga mig lite. Under fikat planerades för kommande arbeten under säsongen, t.ex en trappa vid nya vindskyddet vilket kommer att utföras framöver någon gång, vem vet.

Hans öring kring kilot

Det skall också sägas att de trasiga spängerna redan var utbytta innan vi började arbetsdagen och därmed fanns mera tid för fiske, dvs. för dem som inte glömt spöet hemma, vilket jag hade gjort. Dagens mest nöjda fiskare blev i alla fall Hans, som gärna poserade framför kameran uppvisande en vacker öring kring kilot.

Hemfärden blev lugnare, inga sjösjuke-tendenser, och vägen kändes mycket bättre.

Arbetslagen


Bilder från arbetsdagen


Laszlo


Copyright © Fiskeklubben Nymphen