Nymphens årsmöte 200913 medlemmar var närvarande, där av 4 från styrelsen. Mycket dåligt skärp er medlemmar, ni måste väl ha tankar, funderingar och frågor kring det som rör Nymphen.

Till mötesordförande valdes Hans-Åke Höber och till sekreterare Ulf Olsson. Till justeringsmän valdes Karl-Erik Röjder och Stig Sewik.

Dagordningen gicks igenom punkt för punkt utan några synpunkter, inte heller några nyval på någon position, utan de sittande omvaldes på de positioner som valet gällde. Tommy gick igenom verksamhetsberättelsen och Laszlo den ekonomiska. Tyvärr krånglade projektorn så det störde oerhört men Laszlo fixade det pappersvägen.

När det gällde inkommande ärenden var det bara styrelsen som har en proposition, inga motioner hade kommit in. Propositionen gällde abborren i Svarttjärn ska vi mjärdfiska eller låta den vara kanske till och med hjälpa abborren med risvasar som är lekplats och även insektsfrämjande. Styrelsen fick klartecken att fortsätta att ta fram underlag via någon expert i ämnet, vilket också var tänkt från början.

Innan mötet avslutades tog Stig Sewik upp om inte Nymphens medlemmar skulle vara med och spela curling på nya banorna vid Tingvalla den 4 mars och det var bara positiva ja rop, det ska bli trevligt.

Det ska vara fisketävling den 21: e mars om möjligt i Svarttjärn annars vid badplatsen i Östra Örten.

Kaffe med dopp bjöds enligt tradition.


Kjell-Åke GardCopyright © Fiskeklubben Nymphen