VF 22/1 1981  

Bengt Öste "rapporterar" om sportfiskeBengt Öste, "känd från TV", men också en av vårt lands skickligaste sportfiskare, kommer till Karlstad, för ott berätta bl.a. om flugfiske på måndag kväll.

Fiskeklubben Nymphen i Karlstad får på måndagkväll besök av Bengt Oste. För de flesta av oss är han känd som reporter och nyhetsuppläsare iTV 2:s Rapport men att han också är en av vårt lands skiligaste och kunnigaste sportfiskare är kanske inte llka allmiint bekant.

Det är framför allt flugfisket han har ägnat sitt största intresse och eftersom han hanterar sin penna med samma elegans som sitt flugspö har vi alla genom åren kunnat ta del av hans erfarenheter på området.

Efter en blygsam start med en tunn volym fiskeberättelser i mitten av 60-talet har han rentav kommit att bli en av våra allra flitigaste fiskeskribenter med åtskilliga inspirerande och ibland kontroversiella spaltmetrar på sitt samvete. Förutom egna artiklar i ämnet ägnar han sig också åt översättningsarbeten, nu senast är det Jacobsens berömda bok om torrflugefiske som i sin reviderade form har fått svensk språkdräkt genom Bengt Östes försorg. Det senaste året har han även i egenskap av redaktör verksamt bidragit till att göra "Flugfiske i Norden" tilt den högklassiga sportfisketidskrift den är.

Mellan dusterna med Emåns stridbara havsöringar, Aurlandälvens silverblanka laxar och Hemsilas skygga öringar har Bengt Öste dessutom hunnit skaffa sig ett rykte som en duktig flugbindare med såväl egna sländrepresentationer som klassiska laxmönster på repertoaren. En annan egenskap som har gjort Bengt Öste uppskattad i sportfiskekretsar är hans kompromisslösa hållning då det har gällt att bekämpa avarter inom fisket och hans ständigt återkommande betonande av fiskets etik, något som atltför ofta har kommit i skymundan i jakten på "de största och längsta". Till sist.Vi som ofta med dålig framgång försöker få tiden att räcka till för ett dubbelliv som både familjeförsörjare och sportfiskare ser med förundran på Bengt Öste och frågar oss hur karln egentligen bär sig åt för att hinna med allting. Ett brinnande intresse, en förmåga att organisera sin tillvaro samt en osedvanlig arbetskapacitet är kanske några av delsvaren på den frågan.


Copyright © Fiskeklubben Nymphen