NWT 22/1 1981  

TV-rapports Bengt Öste till Karlstadvårt lands sickligaste och kunnigaste sportfiskare är kanske inte lika allmänt bekant. Det år framför allt flugfisket han har ägnat sitt största intresse och eftersom han hanterar sin penna med samma elegans som sitt flugspö har vi aIIa genom åren kunnat ta del av hans erfarenheter på området. Efter en blygsam start med en tunn volym fiskeberättelser i mitten av 60-talet har han rentav kommit att bli en av våra allra flitgaste fiskeskribenter med åtskilliga inspirerande och ibland kontroversiella spaltmetrar på sitt samvete. Förutom egna artiklar i ämnet ägnar han sig också åt översättnings abete nu senast år det Jacobsens berömda bok om torrflugefiske som i sin reviderade form har fått svensk språkdräkt genom Bengt Östes försorg. Det senaste året har han även i egenskap av redaktör verksamt bidragt till att göra "Flugfiske i Norden" till den högklassiga sportfisketidskrift den är.

Mellan dust?erna med Emåns Stridbara havsöringar, Aurlandälvens silverblanka laxrar och Hemsilas skygga öringar har Bengt Öste dessutom hunnit skaffa ett rykte som en duktig flugbidare med såväl egna sländrepresentationer som klassrska lax-mönster på repertoaren.

En annan egenskap som har giort Bengt Öste uppskattad i sportfisketrätsar är hans kompromiss-lösa hållning då det har gällt bekämpa avarter inom fisket och hans ständigt återkommande betonande av fiskets etik, något som alltför ofta har kommit i skymundan i jakten på "de största och längsta".

TiIl sist. Vi som ofta med dålig framgång fönsöker få tiden att räcka till för ett dubbelliv som både familjeförsörjare och sportfistare ser med förundran på Bengt Öste och frågar oss hur karln egentligen bär sig åt för att hinna med altting. Ett brinnande intresse, en förmåga att organisera sin tillvaro samt en osedvanlig arbetskapacitet är kanske några av delsvaren på den frågan.


Fiskeklubben Nymphen i Karlstad får på måndag kväll besök av Bengt Öste. För de flesta av oss är han känd som saklig och välinformerad reporter och nyhetsupläsare i TV 2:s Rapport men att han också är en av

Bengt Öste, nyhetsuppläsare i Rapport, gästar fiskeklubben Nymphen i Karlsrad i egenskap av sportfiskare


Copyright © Fiskeklubben Nymphen