NWT 10/2 1981  


Karlstads flugfiskare fick lektion av ÖsteBengt Öste berättade om flugfiske och svarade på frågor i tre och en halv timme med stor entusiasm! Säkert påverkade han många av åhörarna så att de efteråt gick hem och började planera kommande flugfiske-säsong:

Fler och fler går med i fiskeklubbar, vilket är bra. Man ser att det lönar sig att vara många när man skall trycka på mot myndigheter eller i miljövårdssammanhang.

Den omdiskuterade fiskevårdsavgften trodde Öst på om de tänkta 20 miljonerna går tilbaka som ett stöd. Men risken är att politikerna trollar bort pengarna genom att pruta på olika sätt och till slut finns inget kvar.

Man kom även in på hur fisket skall förbättras i våra älvar, där det fortfarande går att göra något. Öste berättade att i Kristianstads län rensade man mynningsområdena från nät och man har sedan sett stora mängder fisk gå upp i vattendragen

Bra fiske mitt Stockholm

Att Stockholms ström har fått ett så pass bra fiske beror på att regelbundna utsättningar av fisk "smolt" har skett de senaste åren. Man har därmed fått ett utomordeniligt bra fiskevatten mitt i stan. Ni skulle se hur storögda utlänningarna är när de ser hur fin fisk som dras ur strömrnen. Stockholm har fått en stor turistattraktion som det talas om runtom i världen.

Stockholms kommun bedömer PR-värdet av lax- och öringsfisket i strömmen vara stort att man satsar på utsättning av smolt. Hur vore det om Karlstads kommun följde exemplet och satsade pengar på utsättning av lax- och öringungar i Klarälven inför 400-årsjubileet?

Bengt Öste berättade om flugfiske och svarade på frågor i tre och en halv timme med stor entusiasm! Säkert påverkade han många av åhörarna så att de efteråt gick hem och började planera kommande flugfiske-säsong:


Text och foto: Leif Hammar

Fiskeklubben Nymfen i Karlstad hade på måndags-kväIlen en intressant gäst ett för många känt an- sikte från TV 2:s, Rapport, Bengt Öste. Hans stora tritidsintresse är fiske liksom det är för de 50 intresserade, som samlats på Älvkullegymnasiet denna kväll.

Östes sakliga presentation om bl a flugfiske höll de närvarande aktivt intresserade. Man ställde frågor om alla möjliga saker, som har med flugfiske att göra - kanske inte så underligt då fiskeklibben Nymfen nästan besär av 100 procent flugfiskare!

Helst flugfiskar Bengt Öste men han fiskar även på andra sätt, t ex med mask och spinnare. En del av fiskemetoderna har han presenterat i olika filmer som TV har sänt. Den senaste handlade om gäddfiske och sågs av 13 procent vilket betyder 1 milj människor.

Öste fortsatte kvällen med, att visa diabilder från Hemsedal i Norge och från en del danska åar, som har ett bra bestånd av regnbågslax, som håller hög medelvilrt. Han visade även bilder och berät- tade om Helgeån i södra Sverige. Av det han visade bestod en hel del bilder på flugor, som kommer att finnas med i det första numret av Flugfiske i Norden i år där Bengt Öste är en flitig skribent.

Ökat intresse

Fiskeintresset, har nog aldng varit större i Sverige än just nu. Det är stor efterfrågan på svensk speciallitteratur om fiske.

Fisket har också förändrats under de senaste åren. Flugfiskaren har inte längre lika stora krav. Han behöver inte komma hem med kor- gen full utan är nöjd om han fått ett bra fisketillfälle. Har man haft konakt med fisk eller haft en fisk halvvägs uppe ur vattaet det är ändå tillfredsställande, tycker Öste.

Fler och fler går med i fiskeklubbar, vilket är bra. Man ser att det lönar sig att vara många när man skall trycka på mot myndigheter eller i miljövårdssammanhang.

Den omdiskuterade fiskevårdsavgften trodde Öst på om de tänkta 20 miljonerna går tilbaka som ett stöd. Men risken är att politikerna trollar bort pengarna genom att pruta på olika sätt och till slut finns inget kvar.

Man kom även in på hur fisket skall förbättras i våra älvar, där det fortfarande går att göra något. Öste berättade att i Kristianstads län rensade man mynningsområdena från nät och man har sedan sett stora mängder fisk gå upp i vattendragen

Bra fiske mitt Stockholm

Att Stockholms ström har fått ett så pass bra fiske beror på att regelbundna utsättningar av fisk "smolt" har skett de senaste åren. Man har därmed fått ett utomordeniligt bra fiskevatten mitt i stan. Ni skulle se hur storögda utlänningarna är när de ser hur fin fisk som dras ur strömrnen. Stockholm har fått en stor turistattraktion som det talas om runtom i världen.

Stockholms kommun bedömer PR-värdet av lax- och öringsfisket i strömmen vara stort att man satsar på utsättning av smolt. Hur vore det om Karlstads kommun följde exemplet och satsade pengar på utsättning av lax- och öringungar i Klarälven inför 400-årsjubileet?


Copyright © Fiskeklubben Nymphen