TL nr2 1988  

Du sköna Älvdal


Hur fisket är vet jag tyvärr inte, kanske är de lekbäckar för Rotälvens öring. Man kan väl säga vad gäller fisketillgången så är älvens nedre delar mest harrbestyckad med sina blanka sel och avlösande nackar, medan i de övre delarna med forsarna och efterföljande gropar mest domineras av öring. Men ingen regel utan undantag. Cirka fem kilometer norr om Aspvasslan hade jag en eftermiddag ett väldigt trevligt fiske efter harr och jag fick 6-7 st. Inga kiloharrar men fina matfiskar i alla fall. De tog alla på haröra st. l4 och det lustiga var att det varken upp- eller nerströms gick att få någon mer harr.
Men som sagt så var öringen vanligare här uppe och bitvis var det ganska gott om fisk. På det första stället jag provade krokade jag 7 fiskar, format mindre, och hade på samma ställe flera hugg. Lite längre nerströms tappade jag en större öring i en strid fors. Den högg på en brun dagsländenymf. Jag svor styggt, när linan slaknade, för det var den enda fisk av hyggligt format jag lyckades kroka.
Älven hyser ganska småvuxen fisk, men om den i fortsättningen sköts på rätt sätt, så kan den i ett senare skede bli en superb fiskeälv och ett fint resmål, inte minst med tanke på den överväldiga natur, som omger dalen. Det ska kanske erkännas att jag inte skulle åka 30 mil för att fiska i Rotälven idag. Den går inte att jämföra med t.ex. norska Österdalen eller Österdalälven, som för övrigt har Rotälven som tillflöde, men har man vägarna förbi, så föreslår jag ett dygn eller två i vackra Älvdal.


Mikael Karlsson

Min första fiskeexpedition med Furudal i Dalanna som basstation, gick till en av landskapets vackraste älvdalar. Nämligen den som Rotälven rinner igenom. Rotälven har vanit avstängd i två år tack vare tidigare flottningsrensning. Denna innebar då att fiskens mat, vilo- och ståndplatser ödelades och därmed försämrades också fiskens reproduktionsmöjligheter.
Fiskevårdsomnådet i trakten har under dessa två år lagt ner ett stort jobb och med bidrag från kommunen återställt älven nåstan helt. Man har också planterat ut mycket fisk i form av öring och har, vilket skall hjälpa till att få igång reproduktionen igen.
Älven öppnades alttså första juli förra året med högt vatten och kallt väder, ner till +3 grader på natten, vilket medförde att nattfiske nästan var omöjligt.
När jag köpte fiskekort i Älvdalens turistbyrå passade jag på att höra mig för om fisket. Jodå! Hennes pappa hade fått 35 öringar igår natt, visserligen på mask men fisk fanns det tydligen i älven. Jag köpte en karta, fick några tips och sen åkte jag ivåg.
Det första msn ser av Rotälven är dess uilopp i Östendalälven vid samhället Rot. Sen sträcker den sig c:a 5-6 mil norrut in i Härjedalen och på sin väg passerar den många vackra tillflöden. Nämnas kan Rymån ett par mil norr 0m Rot och Aspvasslan, som rinner ner från Navradalssjön en bit norn om Rymån. Dessa två mindre älvar är också iordningsställda efter flottningens biverkningar.


Copyright © Fiskeklubben Nymphen