TL nrx 1993  

Express-Prinsen - toppenflugan även i norr


-Prinsnymfen är en ypperlig fluga även i "vilda" vatten - En bra imitation, gissar jag, av de flicksländenymfer som överallt är en av favoriterna på regnbågars och öringars meny.

Den förenklade och förminskade - krok nr 12,14 och 16 - Express-Prinsen har enligt en annan Hökensåsveteran, Lennart Ottosson, fått sitt namn därför att den är så lätt att binda. Den har samma kropp som Prinsnymfen, tvinnade påfågelherl som ribbas med koppartråd, men en stjärt och en vingsäck av vita fibrer från en vit svan-, ank- eller kalkonfiäder.

Express-Prinsen såg dagens ljus under flitigt experimenterande på Hökensås. Men exakt samma nymf hade jag faktiskt redan då i min flugask - den fick jag för några år sedan av en skicklig norrbottnisk flugbindare, Gösta Larsson, då vi bägge medverkade i en mässa i Arcushallen i Luleå. Han rekommenderade den varmt som en ypperlig harrfluga, i synnerhet under de ofta knepiga fiskesituationer då harren bara äter knott och knottklumpar. Jag har provat den, senast i Tjuonajokk i Kaitumälven i augusti i år, och den håller vad Gösta Larsson lovade. Det är knappast överraskande - påfågelnymfer är ju ett måste för alla harrfiskare, och en vit stjärt och vit vingsäck tycks understundom bjuda på det "lilla extra", som avgör harrens val.

Men den största harren jag fick i Tjuonajokk - vikt okänd, men den var 52 cm lång och räckte till middag för sex man - den fick jag, under knottkläckning, på en namnlös torrfluga, bunden på en krok i storlek 16. Den har stjärt av svarta hackelfibrer, en kort, fet kropp av tvinnade påfågelherl, två gråvita vingar klippta i paddelform ur rapphönsfjädrar och bundna i V-form bakåt över flugans kropp och, slutligen, svart, kortfibrigt tupphackel.

Att nya, bra flugmönster uppstår samtidigt på olika håll i landet är sannolikt inte ovanligt. Men kanske kan det vara bra för oss flugspösvingare att veta att nyheterna, ibland, är lika effektiva för harr i norr som för regnbågar i söder.


Bengt Öste

I nummer fyra i år av Flugfiske i Norden berttar BjörnBlomquist om Express-Prinsen, en fluga som under senvåren och försommaren firade stora triumfer på Hökensås, där den framgångsrikt imiterade de vass- och slamsländenymfer, som vid den tiden kläcktes ymmigt och var regnbågarnas favoritmat.

Jag besökte själv Hökensås under den tiden, som instruktör för två flugfiskekurser, och kunde bevittna Express-Prinsens härjningståg - även mycket stora regnbågar föll för den, som tegelstenar. Trots det hade kursdeltagarna problem, eftersom flertalet nymfätande "båqar" höll till på betryggande avstånd från strändema.

Men det problemet kunde "kastmagistem,' Dick Riberg lösa genom att - dänga ut elevernas linor, plus ett imponerande antal metrar backing, mot tjärnens mitt och sedan lämna över spöet till ägaren. Detta gjorde det också möjligt at fånga de nymfande regnbågarna på torrflugor - Adams i storlekarna 16 och 18 var, med detta långkastande, minst lika effektivt som "prinsama".

Express-Prinsen har, berättar Bjöm Blomquist i FiN, sett dagens ljus som en förenklad och förminskad version av Prinsnymfen, som sedan flera år är ett mycket populärt flugmönster på Hökensås. Prinsnymfen, som vanligen binds på streamerkrokar nr 10 och 12, har en stjärtplym av brunspräckliga maraboufibrer, som är halva kroklängden lång, och en bak- och framkropp av tvinnade. påfågelherl, som ribbas med koppartråd. Som vinge, eller snarare vingsäck har denna fluga en kort, tillbakalutad tofs av vitt, grovt polygarn och, slutligen, ett glest kraghackel av mjuk, brun fjäder.


Copyright © Fiskeklubben Nymphen