Aktiviteter på Teknisklubbens fortsatta verksamhet. Bl a Informerade ordföranden Erland Sandberg om de 8 sjöar och tjärnar som UHB kan tänka sig att arrendera ut till klubben.

Vattnen har undersökts och då har två av sjöarna bedömts som mest lämpliga för klubbens behov. Dock skall kompletterande pH-mätningar göras.

Vidare framlades ett rikhaltigt aktivitetsprogram för kommande halvår. September månad omfattar en metartävling den 5, flugfiskeresa den 11 samt en fiskeresa till Västkusten den 18. I oktobr kan medlemmarna se fram mot ett studiebesök i Brattfors laxfiskeodling den 10 med fiskerikonsulent Robert Karlsson som ciceron. En klubb- afton ordnas samma månad den 20. Vårens flugbindningskurs följs nu upp i noverhber med en demonstration av hur man binder laxflugor, streamers sarnt nympher. Året avslutas med en diskussionskväIl över temat "Stoppa vattenkraftsutbyggnaden", där man hoppas på deltagande från aktivitetsgrupperna i Norra Värmland.

Styrelsen utökades med fyra ledarnöter. Dessa blev valda: Jan-Åke Fritiofsson, Lars Ferming, Hans Ågaurdh samt Ove Axelsson. Avslutningsvis visades en film om gäddfiske på Åland.


NWT 6/9 1976

Axelsson suverän i Teknis-metning

I strålande sol vid Alsterån avgjordes Teknis Sportfiskeklubbs klubbmästerskap i metning. Mängder av småabborre gav inte alltför stora utslag på vågen, men erfarne Ove Arxelsson lyckades även ta upp en del mört, vilket gav honom en övrlägsen seger. Resultat: 1) Ove Axelsson 6160 p, 2) Stig Sewik 1960 p, 3) Erland Sandberg 1400 p, 4)Tord Ugla 1000 p, 5) Jonas Täng 550 p, 6) Johan Schöning 50 p.


NWT 28/8 1976

Fiskeaktivitet på Teknis

Vid Teknis sportfiskeklubbs halvårsmöte presenterade styrelsen för de många närvarande medlemmarna en hel del förslag för klubbens fortsätta verksahet. Bl.a. informerade ordf. Erland Sandberg om de 8 sjöar och tjärnar som UHB kan tänka sig att arrendera ut till klubben. Vattnen har undersökts och då har två av sjöarna bedömts som mest lämpliga för klubbens behov. Dock ska kompletterande pH-mätningar göras.
Vidare framlades ett rikhaltigt aktivitetsprogram för kommande halvår. September månad omfattar en metartävling den 5:e flugfiskeresa den 11:e samt en fiskeresa till Västkusten den 18:e. I oktober kan medlemmarna se fram mot ett studiebesök i Brattfors laxfiskeodling den l0:e med fiskerikonsulent Robert Karlsson som ciceron. En klubbafton ordnas samma månad den 20:e. Vårens flugbindningskurs följs nu upp i november med en demonstration av hur man binder laxflugor, streamers samt numpher. Detta blir den 17/11. Året avslutas med en diskussionskväll den 8/12 över temat "stoppa vattenkraftsutbyggnader", där man hoppas på deltagande från aktivitetsgrupperna i norra Värmland. Före årsmötet 2/2 blir det en redskapsinformation den 19/11.

Styrelsen utökades med fyra ledamöter. Dessa blev valda: Jan-Åke Fritiofsson, Lars Ferming, Hans Ågaurdh samt Ove Axelsson. Avslut- ningsvis visades en filrn om gäddfiske på Åland.


VF 31/8 1976

Sportfiskeklubb får hyra vatten av UHB?

Vid Telcniska Teknis Sportfiskeklubbs halvårsmöte presenterade styrelsen för de många närvarande medlemmarna en hel del förslag för


Copyright © Fiskeklubben Nymphen