TL nr? 2006  

Människans påverkan på fiskens evolutionDetaljerade studier av den fem- och sexåriga generationen, ledd av Matthew R. Walsh doktorerande vid University of California Riveside, avslöjade att individer ur gruppen där de största frånskiljts var mindre villiga att leta mat och mindre skickliga att överlista fiender. De producerade även mindre och färre portioner med ägg och av dessa ägg växte en färre andel till friska avkommor.

Detta resultatet är inte helt överaskande, enligt Walsh. Historiska data visar att torsk och andra populära matfiskar var större förr, och att "det är väl känt bland många fiskarter att dess växtkraft ökar med dess kroppstorlek", enligt Walsh. Biologer och fiskare får i och med detta allt svårare att ignorera den mänskliga påverkan på evolutionen. "Detta arbete är ett bra exempel på hur evolutionen kan motverka den långsiktiga förädlingen av populationen - och motverka våra intressen", säger David N. Reznik, fiskbiolog vid U.C.R.

Om svagare fisk idag hamnar på matbordet är inte alls klart, erkänner Conover, men att låta några stora få följa med de små tillbaka är troligen den smartaste strategin oavsett. Undertiden har Conovers team avslutat all storleksortering och studerar numer om de försvagade generationerna återhämtar sig eller inte - och hur lång tid detta i så fall tar.

Fritt översatt från en artikel i en känd amerikansk vetenskapstidning.

Tommy Kallerdahl

Alla yrkes- och fritidsfiskare vet med sig att "de små fiskarna åker tillbaka". Idén är att ge de små fiskarna tid att växa till och föröka sig. Men denna strategi kan faktiskt vara skadlig fiskstammen.

Pågående experiment på fisk i fångeskap visar att om man enbart behåller de största individerna i fångsten, framtvingar arten att utveckla oönskad karektäristik vilket minskar artens förmåga att återhämta sig, enligt David O. Conover, direktör för Marine Sciences Research Center vid Stony Brooks Universitet. Resultatet kan förklara varför många av världens mest fiskade och minskande arter inte återhämtar sig lika snabbt som förväntat. Den genetiska effekten upptäcktes på Silversides (cohos) i Atlanten, en liten och normalt snabbväxande art.

Conover fångade in ett antal vilda Silversides och tog med sig dessa till sitt laboratorium 1998. Han och hans studenter avlade fram sex generationer, och varje år frånskiljde de 90 procent av de största från en grupp, 90 procent av de misnta från en annan grupp, och 90 procent godtyckligt från en tredje grupp. År 2002 stod det klart att frånskilja enbart de största fiskarna hade en dramatisk effekt. Genomsnittsvikten på individerna i denna grupp var ungefär 70 procent av de i gruppen som man tagit godtyckligt ur och endast 55 procent av de i gruppen där alla de stora individerna sparats.

Eftersom fiskarna som jämförts hade samma ålder, kunde vetenskapsmännen påvisa att krympningen beror på selektering av gener med lägre tillväxthastighet. Mer alarmerande, med den lägre tillväxten kom även en rad försvagningar.


Copyright © Fiskeklubben Nymphen