NWT 5/5 1975  

Flugbindarträffarbinder laxflugor, nympher och streamers. Klubbmedlemmarna fick också möjlighet att studera ett gediget flugbindningsmaterial. Fiskerikonsulent Robert Karlsson visade en film från Norge om laxodling.

På onsdagskvällen talade på Sundsta fritidsgård en representant för "Rädda Klarälvföreningen", Robert Westberg, Stöllet, om föreningens syn på Strängforsens utbyggnad. Vidare visades en film från Kanada om hur kraftverken där löst sina problem med ersättningsfiske för utbygdnadsdrabbade älvar.

Johan Shönning (tv) och Ove Axelsson ser på när Erland Sandberg demonstrerar laxflugbindning. Åskodaren th Christer Dahlström

NWT 6/12 1976

Flugbindarträff hos teknister

Teknis Sportfiskeklubbs senaste träff omfattade bl a en fort- sättnings\up på den tidigare flugbindningsträffen. Denna gång demonstrerade några av klubbens mera erfarna flugbindare hur man binder laxflugor, nympher och steamers. Vidare fick klubb- medlemmarna möjlighet att studera ett gediget flugbindningsmaterial. Kvällen avslutades med att fiskerikonsulent Robert Karlsson visade en film från Norge om laxodling.

Innevarande vecka, närmare bestämt onsdag 8 dec. kl 20.00 på Sundsta fritidsgård, har klubben lyckats få hit en representant från "Rädda Klarälv förening". Han kommer att redovisa föräningens syn på utbyggnad av Strängforsen etc. Vidare kommer det att visas en film från Kanada om hur kraftverken där löst sina problem med ersättningsfiske för utbyggnadsdrabbade älvar.VF 10/12 1976

På flugbindningsträff

Teknisk Sportfiskeklubbs senaste träff omfattade bl a en fortsättningskurs på en tidigare flugbindningsträff. Denna gång demonstrerade några av klubbens rnera erfarna flugbindare hur man


Copyright © Fiskeklubben Nymphen