NWT 17/3 1976  

Flugbindning på Teknisövrig i Klarälvens nedre del. Därefter blir det en flugkastningsinstruktion med både teori samt praktik där bl. a nya medlemmar kan få låna flugspön.

Här får man instruktioner i konsten att binda en torrfluga

Under onsdagskvällen arrangerade Teknis Sportfiskeklubb i Karlstad en flugbindningskurs, vilken samlade ett stort deltagande både från gamla och nytillkomna medlemmar. Det är särskilt roligt att så många ungdomar fått upp ögonen för flugbindning inte enbart för att det blir billigare utan även för den skönhetsupplevelse det innebär att själv förfärdiga sin fluga. -De elementära grunderna för att binda en torr- resp. våtfluga demonstrerades av mera erfarna klubbmedlemmar. Vidare gavs möjlighet för var och en att binda egna flugor.

En fortsättning på denna kväll följer då man skall binda nympher, streamers m m. Under kvällen diskuterades även ett namnbyte på klubben då teknis Sportfiskeklubb kan missuppfattas som att klubben är öppen endast för teknister, vilket inte är fallet.

Närmast på programmet blir en gemensam fisketur till Klarälven vid Sysslebäck den 24 april för att om möjligt locka några laxöringar att hugga. Den 5 maj blir en intressant kväll. Först kommer fiskerikonsulent Robert Karlsson att informera om Gullspångs- och Klarälvslax samt


Copyright © Fiskeklubben Nymphen