NWT 9/4 1976  

Stort intresse för flugbindningStefan Hjort visar upp sina nyförvärvade kunskaper i flugbindning för sina klubbkamrater

-Häromkvällen anordnade Teknis Sportfiskeklubb en flugbindningskurs. Erfarna klubbmedlemmar ställde upp och demonstrerade de elementära grunderna för hur man binder torr- och våtflugor.

- Kursen fick fint gensvar. Båda gamla och nya medlemmar mötte upp. Framför allt är det ungdomen som fått upp ögonen för flugbindning. Under kursen fick alla möjlighet att binda sina egna flugor. Längre fram kommer de som vill få lära sig hur man binder nympher, streamers mm.

Under kurskvällen diskuterades ett namnbyte. Orsaken är att många tolkar namnet "Teknis Sportfisklubb" så att klubben endast står öppen för teknister. Vilket alltså inte är fallet.

Det som står på programmet närmast för sportfiskeklubben är en gemensam sportfisketur till Klarälven vid Sysslebäck den 24 april. Den 5 maj kommer fiskerikonsulent Robert Karlsson till sportfiskeklubben för att informera om Gullspångs- och Klarälvslax och öring i Klarälvens nedre del. Hans information följs av instruktion i flugkastning.


Copyright © Fiskeklubben Nymphen