NYMPHENS FÖRTJÄNSTTECKEN
2006
Motivering


FK Nymphen delar årligen ut förtjänsttecken i form av tavlor och diplom till personer som under en längre tid varit verksamma eller på en särskild sätt främjat klubbens verksamhet eller intressen.

Årets förtjänsttecken 2006 går till en mycket målmedveten och självuppoffrande person som uppfyller alla ovan nämnda kriterier och genom sin drivkraft och personlighet bidragit till att skapa en klubbanda i vilken alla medlemmar finner sitt välbehag.NYMPHENS FÖRTJÄNSTTECKEN 2006
tilldelas
Jesper Bood


Copyright © Fiskeklubben Nymphen