MotiveringFK Nymphen delar ut förtjänsttecken i form av tavlor och diplom till personer som under en längre tid varit verksamma eller på ett särskilt sätt främjat klubbens verksamhet eller intressen.

Årets utvalde, uppfyller alla ovan nämnda kriterier och har med sitt enastående engagemang och drivkraft bidragit till att vi idag är en klubb med stark ekonomisk trygghet. Han håller vår unika och informativa hemsida uppdaterad och har dessutom bidragit till att klubbens tidning fått en professionell layout med ett innehåll som klubben är mycket stolt över. Han är alltid engagerad i våra aktiviteter och hans stora intresse och engagemang inom flugbindning har knappast undgått någon inom klubben.

Årets förtjänsttecken 2008 går till en sann nymphare och vår egen kassör vars insatser utmärkts väsentligt under de senaste 18 åren.NYMPHENS FÖRTJÄNSTTECKEN 2008
tilldelas
Laszlo Szabo


Copyright © Fiskeklubben Nymphen