MotiveringFK Nymphen delar ut förtjänsttecken i form av tavlor och diplom till personer som under en längre tid varit verksamma eller på ett särskilt sätt främjat klubbens verksamhet eller intressen.

Årets utvalde, kvalificerade sig enligt ovan nämnda kriterier och har med sin diplomatiska förmåga och strävan klarat ut stormar inom klubben. Han lyckades bygga upp en atmosfär inte minst inom styrelsen där allas åsikter och utvecklingsförslag togs till vara. Han har skapat en stämning där alla strävade och strävar mot samma mål. Omsättningsfrekvensen av styrelsemedlemmar har bromsats upp vilket är påtagligt bevis för gott ledarskap.

Årets förtjänsttecken 2010 går till en genuin nymphare och vår egen ordförande vars insatser utmärkts väsentligt under de senaste årtionden.NYMPHENS FÖRTJÄNSTTECKEN 2010
tilldelas
Tommy Kallerdahl


Copyright © Fiskeklubben Nymphen