Från NWT



NWT 15/2 1980  

Fisketävling vid Tynäsudden

Fiskeklutben Nymphens vandringspris stod på spel när den årliga mäster-skapstävlingen i pimpelfiske på söndagen gick av stapeln utanför Tynäsudden. Trots en kall och gråmuten morgon var uppslutnigen god och tävlingen blev mycket spännande med små marginalar mellan de tävlande segrade giorde Bo Hjalmarsson med Erland Sandberg på andra och Rolf Ahlkvist på tredje plats. Genom Bo Hjalmarssons seger och första inteckning i vandringspriset stannar trofén inom klubben i ytterligare ett år. Prisutdelning sker i samband med årsmötet den 11 februari.

NWT 5/2 1980

Glädjeämnen för Nymphen

Ordförande Erland Sandbergs anslog optimistiska tongångar då han häromkvällen öppnade fiskeklubben NYMPHEN:s ordinarie årsmöte på ÄIvkullegymnasiet. Verksamhetsåret har bjudit på många gädjeämnen och till dessa hör framför allt den lyckade restaureringen av klubbens arendevatten som efter kalkningen förra vintern förvandlats från en starkt försurad skogstjärn till ett levande och produktivt vatten. Entusiasm och många mödosamma arbetstimmar har gjort den förvandlingen möjlig.

Ett preliminärt aktivitetsprogram antogs. Bland de evenemang klubbmedlemmarna kan se fram emot märks fiskeresor och filmaftnar.

Årets styrelseval var snabbt avklarat då mötet enhälligt anslöt sig till valberedningens förslag om förnyat förtroende för sittande styrelse. Erlad Sandberg, Tord Uggla och Bo Hjalmarsson kommer alltså även fortsätfrringsvis att leda klubbens verksamhet.


Copyright © Fiskeklubben Nymphen