TL nr2 2005  


Halvårsmöte 2005De bestämde då en ny tid och Laszlo sa att samma gäng knappast kunde samlas igen men att några nog skulle gå att få ihop. Dagen efter ringde leverantören, före utsatt tid, och sa att han satt ut fisken själv och höstens fiskutsättning var därmed fullbordad.

Nästa fråga handlade om vem som kan ta på sig ansvaret att vara nyckelman till slöjdsalen på tisdagar i Älvkullegymnasiet. Ingen visade intresse för detta och Laszlo åtog sig därför att vara där första gången den 4 oktober, och om ingen visar intresse därefter så stängs slöjdsalen tills vidare.

Avslutningsvis diskuterades årsfesten samt föredraget med Mikael Frödin, se vidare om detta längre fram i detta nummer. Diskussionsämnet var om klubben skulle sponsra med en del av inträdet till festen och detta fick också gehör. Ett hundra riksdaler ansågs rimligt för inträdet och så får det bli, resten sponsrar klubben med. Därefter var klockan halv nio och alla begav sig ner för fika, eftersom Laszlo bestämt visste att caféet var öppet till nio.

Sammanfattningsvis gick mötet lugnt till och Laszlo intog huvudrollen, mycket beroende på att han är inblandad i det mesta som händer i klubben. Jespers bortavaro tror jag personligen kommer att påverka klubben en del framöver, i alla fall på kort sikt. Glomma resan inställd, Älvkullegymnasiets slöjdsal blir kanske obemannad på tisdagar, en man mindre vid arbetena vid Svarttjärn och främst en drivande kraft mindre i klubben. Öring resan tar jag personligen hand om, men att en ny drivkraft måste fram till årsmötet och detta kan nog vålla styrelsen eller valberedningen en del huvudbry.

Om caféet var öppet? Detta kan ni nog gissa själva.

Tommy Kallerdahl

Halvårsmötet fick hållas utan ordinarie ordförande då denne befinner sig på polisiär utbildning i Solna. Stefan Cederstedt har av styrelsen tills vidare blivit tillförordnad ordförandeskapet och det var han som höll i klubban under mötet. Huvudpersonen under mötet som annars gick ganska lugnt till och utan överraskningar var dock inte Stefan, utan kassör Laszlo.

Årets halvårsmöte ägde denna gång rum i gamla gjuteriets lokaler och där i sal 234, vilket är samma lokal klubbens strukturerade flugbindningskurser hålls, vår som höst. Antalet medlemmar som närvarade var elva stycken, vilket faktiskt är mindre än tio procent av klubbens medlemmar och får väl anses som ganska lågt.

Stefan klubbade igång mötet och berättade för oss i församlingen att Jesper avsagt sig ordförandeskapet då han numer har flyttat till 08-området, se vidare i "Ordförande har ordet". Stefan redogjorde också att valberedningen håller på att om möjligt hitta en ordförande som kan ersätta Jesper framöver.

Laszlo redogjorde sedan för ekonomin och att klubben innehar cirka 35 000 kronor efter att all öring samt diverse mindre utgifter är betalda. Medlemsantalet har ökat till 126 stycken och antal fisketillstånd i Svarttjärn är just nu 103 stycken, varav 11 är nytillkomna. Under säsongen som varit, berättade Laszlo att det landats 45kg öring samt 107kg regnbåge.

Laszlo drog även historien om den försvunna fiskbilen vilken skulle leverera 150kg öring. Gänget var samlat, men att ingen bil syntes till. Laszlo ringde då upp leverantören och det visade sig att han helt glömt bort Svarttjärn.

Erland Sandberg, Per Olsson, Stefan Cederstedt, Daniel Isander, Laszlo Szabo


Peter Künert,Conny Eriksson, Lars Gustafsson


Copyright © Fiskeklubben Nymphen