Halvårsmöte 2007-09-19Dags igen för ett späckat och innehållsrikt halvårsmöte, men blott 14 nymphar hade mött upp för att lyssna på vad som hänt och planeras hända framöver! Styrelsen gjorde sin presentation med dagens moderna teknik så graferna och tabellerna blev många men ofta informativa. SCB vet inte vilken miss man har gjort som inte anställt Laszlo en gång i tiden!

Det mesta av vad som framkom finns redogjort för längre fram i TL men här kommer en sammanfattning:
Ekonomin, som de 132 medlemmarna (115 sjötillstånd) har genererat, är som vanligt lysande. Just nu finns i kassan 48 kkr och kommande utgifter för 2007 ligger på 19 kkr varför årets överskott 29 kkr. Detta ligger något över maxtaket som är satt. Styrelsen kommer därför med ett förslag till årsmötet 2008 om att sätta in extra mycket fisk i vår till en kostnad av 3,5 kkr. Detta motsvarar 50 kg fisk ytterligare till ordinarie insättning.

Styrelsen, som nu har ansvaret för Svarttjärn, tycker att det har fungerat väldigt bra, utan ha en speciell grupp tillsatt. Man redovisade vad som gjorts i Svarttjärn det gångna året:
Nya spänger utlagda, mjärdfiskat 11-12 hinkar med abborre, Mickebäcken har muddrats, södra vägens värsta gropar har fyllts, backen grusats och sladdats samt smärre " sprängningar" gjorts med s.k. snigeldynamit. På två år har 11 ton bergkross använts till vägen! Vidare har det helikopterkalkats 7 ton (ej betalts av Nymphen) samt byggts trappa/sittbänk vid nya vindskyddet.

En livlig diskussion utspann sig runt tjärnets vattenkemi då framförallt alkaliteten på 0,04 är så kritiskt låg. Svårlöst problem! Senaste pH visade 6,2. En annan punkt på programmet var "vart tar fisken vägen?". Statistiken på 2000-talet visar att 34% av öringen och 46% av regnbågen går bort som "svinn" (dör, tjuvfiskas, rapporteras ej etc). Ungefär 1 ton av vardera fiskeslaget har satts in sedan år 2000 så statistikunderlaget är rejält.

Kvällen avslutades med styrelsens aktivitetsförslag där redan den lyckade Glommaresan efter harr skett. Särskilt intressant under hösten torde bli knivkursen under ledning av den kunnige Olle Blom (tyvärr redan fulltecknad kurs), föreläsningen om tjeckiskt nymphfiske av en norrman samt sist men inte minst årsfesten! Denna mycket, mycket korta sammanfattning av vad som sades efter två och en halv timmas möte gjordes av,


Stig Sewik


Copyright © Fiskeklubben Nymphen