NWT 12/12 1978  

Kalk för 350 000 ska rädda rödingen i Ullen

slutligen fiskeklubben Nymphen på Hammarön som får 7.800 kr för kalkning av Svarttjärn.

Ny kalkningsmetod

I Acksjön norr om Molkom kommer en helt ny doseringsanläggning för kalkning att prövas i vinter. Den nya anläggningen doserar ut portioner av kalk för att hålla en konstant PH-nivå i sjön.

De sjöar som beviljats kalkningsbidrag befinner sig alla fiskenämndens första prioriteringsgrupp för sjöar som måste räddas. I den kategorin äterfinns röding- och öringsjöar.

Om regeringen säger ja till de anslag som fiskeristyrelsen föreslår betyder det att alla sjöar i den första prioriteringsgruppen i Värmland kalkas. Det finns fyra sådana grupper.

50 milj på 5 år

De pengar som fiskeristyrelsen nu beslutat om är de 50 milj kr som regeringen beviljat för kalkning av försurade sjöar under en femårsperiod. 10 millj kr om året ska användas för att rädda försurningshotade sjöar och vattendrag. Det är nu andra året som de statliga kalkningspengarna delas ut. Alla kan i princip ansöka om statlig bidrag för kalkning. Det vanligaste är aIt fiskerättsägare eller fiskevårdsföreningar ansöker om pengar. De bidrag som fördelas av fiskeristyrelsen har inget att göra med den möjlighet tilI bidrag som kommunerna har om de kalkar sjöar som beredskapsjobb.

Staffan Nyström

Fiskeristyrelsen föreslår att regeringen beviljar 560.000 kr i bidrag till kalkning av försurade sjöar i Värmland. 350.000 kr går till rödingsjön Stora Ullen som är ett av de tre objekt i landet som bevijlats i Värmland får 75-procentiga bidrag på sammanlagt 210.000 kr.

Om regeringen säger ja har de mest skyddsvärda rödingsjöara i Värmland kalkats, säger Bo Bengtsson, ansvarig för kalknings-ärenden pä fiskeristyrelsen.


Värmland hade begärt anslag på 700.000 kr. I helalandet hade anslag på 7,1 milj kr sökts på 76 objekt. Fiskeristyrelsen hade bantat anslagen till 4,5 milj kr.

För Stora Ullen hade 396.000 kr utsökts. Fiskeristyrelsen hade bantat anslaget till något, men beviljar ändå l00-prcentigt bidrag. Övriga projekt i landet som får l00-procentiga bidrag är ett vattensystem i Göteborg-Bohuslän och Upprämmen i Kopparbergs Iän. I Upprämmen gäller det att rädda ett naturligt rödingbestånd

Kalkning i Värmland

De fiskevårdsföreningar och sjöar som fått 75-procentiga bldrag. I Värmland är; Tobyns fisvårdsförening i Manskog som beviljats 49.500 kr för kalkning i Tobyälven, Kråkvattnet och Gårdsjön i Säffle kommun som får 41.250 kr. Acksjön, i Karlstad, Stora- och Lilla Ristjärn och Lelångan i Övre Gla fiskevårdsförening som får 66.150 kr och


Copyright © Fiskeklubben Nymphen