TL nr? 2002  

Laxfiske i Gaula 2002En laxfiskare kan spåra ur. Torsten Ganzing dyker efter
lax i Sokna

Ukeskortet gällde för tre kilometer älv och kostade 50 Nkr. Idag kostar kortet 250 Nkr per dygn och gäller bara ena sidan. En kväll passerade ett stim vakande lax. Efter att vi haft flera kontakter lyckades jag kroka en 3,3 kg laxhane på inlagd räka, apterad enligt konstens alla regler. Men det var nog för att återvända samma år i augusti, men då var det lågvatten och mycket svårfiskat. Fisken stod packad i djuphålor och kunde studeras från broar och liknande.

Älven var då mycket klar med ett speciellt grönskimrande ljus, en egenskap som ger anledning till att återvända varje år. För det mesta har jag bott på Stören camping där jag upplevt många trevliga fisken. Tyvärr gav man E6 en ny sträckning och förändrade laxpoolerna till det sämre. Därför har jag under ett antal år fiskat i Lundamo någon mil nedströms Stören. Där fick jag under en rekognoceringstur tillsammans med familjen en lax på 14.2 kilo.

14,2 kg laxhane tagen av föfattaren under en förmiddagstur

14,2 kg laxhane tagen av föfattaren under en förmiddagstur

Gaula är laxförande i 96 kilometer upp till Eggafossen, i sitt flöde nordvästvart ansluter biflödena Bua och Sokna vilka också håller lax. I Sokna fångas ofta lax runt 10 kilo, då älven är grund fiskar man ofta på synlig fisk. Säsongen varar från 1/6 till 31/8. När och var skall man resa till Gaula? I juni fiskar man nedströms Gaulfossen (svårforcerad fors i vårflom) företrädesvis spinnfiske. Lax runt 10 kilo samt de allra största fångas då. I juli kommer mellanlax och grilse då blir fisket bättre i mellandelen av älven. I augusti kommer även havsöringen upp. Den övre delen runt Singsås har fiskat mycket bra på senare år från mitten av juli. Här fiskar för övrigt många svenskar. Gångbara flugor är vid: högvatten- tempelhundar; normalälv- Thunder and Lightning, Rusty Rat; liten älv- Spey Gillie, Silver and Blue.


Hans Ågaurdh

Tröndelagsfylkena bjuder kanske det bästa laxfisket i Norge. Där har Gaula varit ett kärt resmål i många år. Efter några magra år i mitten på 90-talet har fisket repat sig och blivit riktigt bra. Gaula är ingen idealisk flugfiskeälv men från mitten av juli fångas varannan lax på fluga. I augusti är endast flugfiske tillåtet. För två år sedan infördes fångstbegränsning om tre laxar per dygn. Numer finns information om fisket på [ KLICKA HÄR ! ] där man kan följa fångsterna på de olika valden.

Tre kusiner på Stören Camping. Nästa generation laxfiskare? En av dem har fått lax tre år i rad

Gaula som är värnad mot vattenkraftsutbyggnad rinner upp i några fjällsjöar norr om Röros. Myrmarker gör att vattenflödet är tämligen stabilt över säsongen. När snösmältningen är överstånden i början på juli varierar älven med nederbörden. Av den anledningen bör man offra en vecka för att få optimala förhållanden. Enligt min mening finns det två tillfällen då man absolut bör ha flugan ut i älven. Det första är under en regnflom när vattenståndet stigit ordentligt och nått sitt maximum, i Gaulas fall kan det bli ett par meter. Laxen byter då ståndplatser och blir aggressiv. När älven efter ett tag blir grumlig kommer fisken nära land, jag har haft laxhugg på halvmeterdjupt vatten.

Klar för leverans till Andersens Mat i Stören, Norges bäste laxrökeri

Den andra gyllene chansen till "drömmefiske" är när vattnet sjunkit och klarnat, ett par tre dagar efter högvattnet. Lockvatten från älven har nått fisken ute i fjorden. Laxen kommer då i stim, men kan vandra ganska raskt förbi en pool. Vid denna tid är det extra viktigt att hålla koll på älven, man kan på laxvaken se om ny fisk är på gång. Då pirrar det extra att lägga ut en fluga i strömmen. Gaulas fria tyglar kan också ställa till besvär, se Tight Lines nr 1 1996 "Episod i Tröndelag", där vårflommen hade möblerat om poolerna fullständigt. Mitt eget fiske i Gaula har i alla år förlagts till trakten av Stören. Första gången var 1976 då Erland Sandberg och jag löste fiskekort av Harald Markus på sockertopps-sträckan i Rognes.


Copyright © Fiskeklubben Nymphen