TL nr3 1985  

Nymphen möter Kastingmästaren


anklagad för att svinga spöet som en spinnfiskare! Man tyckte väl lite till mans att lektionen inte blev den man hade tänkt sig, men med tanke på den tid Goran Andersson hade till förfogande är det svårt att komprimera en hel kastingkurs till en kväll. Efter kastingen förflyttade sig sällskapet till Älvkulle-gymnasiet för eftersnack och fika. Vi fick se fina bilder från Nya Zeeland och många frågor ställdes, bl.a. hur man väljer ett bra spö.
-Det blir naturligtvis ett personligt val, svarade Andersson, men man bör se till vilka behov man har ,torrfluga, nymph etc. när man provkastar spöet' skall man se hur linan beter sig linan (linbågent) säger egentligen allt om spöets ägenskaper. Spötoppen skall ej "fladdra". Då förlorar man för mycket energi.
För kolfiberspön rekommen-derade Göran Andersson ett progressivt spö, vilket är lättast att göra alla typer av kast med.
- Ett bra spö skall klara 2 till 30 meters kast i alla Väder. Vill man ändra egenskaperna hos sitt eget spö kan man ändra ringsättningen, handtaget, balanspunkten, rullens vikt samt tyngre ringar.
Detta var ett kort och intressant möte med Kastingmästaren. Det vore trevliqt med en fortsättning av lektionen. Den slutade för tidigt.

Erland Sandberg

Vi var en diger skara Nympher som med stor förväntan och egna flugspön mötte upp vid Esso motorhotell för att få en lektion av laxfiskaren och kastingmästanen Göran Andersson. Det var nog med lite beundran i blicken man betraktade mannen som fått mer än 200 laxar över 7 kg I Nåväl, lektionen började med en personlig uppvisnings-kastning av var och en under det att mästaren gjorde hemliga noteringar i en anteckningsbok.
-"lnte skall väl han ha så mycket att lära mig, jag som flugfiskat i så många år", tänkte väl de flesta. Ack, vad vi bedrog oss. Uppställda på ett led med spötoppen och blickarna riktade mot mästaren förpassade han oss till absoluta nybörjarstadiet. Övning i handlade om "tillstoppet" dvs. stannade spöet i lodrått läge och låta linan falla bakåt i en hög. Övningarna fortsatte nu med att låta spötoppen utföra små mjuka rörelser med linan för att "känna kraften" i spöet.
Sedan var det dags att lägga ut lina, fortfarande gällde små spörörelser kast-längderna ökades under tiden som Andersson gick runt och påpekade fel som armbågsvinkel, för kort paus, mjukare spöröreIser, kortare vinkar etc.
En respekterad fluqfiskenymf blev till och med


Copyright © Fiskeklubben Nymphen