TL nr 4 2002  

Nymphen 30 årAnders har dessutom planerat och varit arbetsledare för biotoprestaureringen av Femtan i Ambjörby, ett av Klarälvens största biflöden.

I motiveringen till stipendiet framgår också att Anders Nillroth får priset för sin stora kreativitet och framsynthet.


Den stolte vinnaren av jubileumstävlingen, Johan Shönning

Lars G delar ut delar ut förtjänsttavlan, mottagare Jesper Bood
Något överraskad Stig visar upp tavlan med inramade CDC-flugor
Vinnaren av den nyinstiftad CKR-priset (Catch-Kill and Release) är, Hans Ågaurdh
"Effktiv fiskare". Kaggpris-vinnare för 2001 derlades ut rektroaktivt, vinnaren är Peter Wahlström
Kagg-priset för 2002 erövrat av Per Olsson, här funderar han över sina gärningar
Embart simkunnighet maximerar priset
Utdelning av årets fiskevårdsstipendium. Anders Almroth, Jasper Bood och Gunnar Westrin


Tommy Kallerdahl


Så blev det dags för fest. Klubben har i år uppnått den hedersyllda åldern av 30 år och detta firades med mat och underhållning av hög klass på Älvkullen. I år var det ingen maskerad á la 2001 som gällde, utan tweedkavaj. Det fanns emellertid olika tolkningar på vad definitionen tweedkavaj egentligen var och vår käre ordforande hade en kanske något udda, men i ensemblens ögon fullt korrekt tolkning. Red berömmer.

Till jubileumstävlingen hade en fisk inforskaffats vilken visades till fördrinken. Fiskens art och vikt skulle listas ut och för att vara en fiskeförening som våran blev resultatet skrämmande. 2 man av 32 deltagande (!) gissade rätt på art vilken visade sig vara en bergtunga. Jubileumsnymph blev efter en lätträttad omgång Johan Schönning och han räddade därmed västkustens ära dä han är boende på just denna sida.

Med Erland som toastmaster intogs borden och kvällen till ära bjöds det pä oxfilé med potatisgratäng, stekta grönsaker samt en gudomlig sås. Under och efter maten delades ett oräkneligt antal priser ut. Ett nytt pris, ett retroaktivt samt en mängd olika förtjänsttecken och priser delades ut. Stig redovisade lite om klubbens historia och vad tidigare samt sittande ordforande åstadkommit for att driva vår klubb framåt. Tidigare och sittande ordföranden är enligt,

Erland Sandberg - Från start till 1981
Tommy Boman - 1982-87
Mikael Karlsson - 1988-95
Hans-Åke Höber - 1996-00
Jesper Bood - 2001-

Jan Janson hade anlitat en utomstående grupp med namnet Tor & David och denna duo stod för underhållningen efter middagen. Dom spelade nykomponerad härlig vispop och deras musik skildrade allt från kvinnoförtryck till Rutger i baren med den härliga refrängen 'Visa bröna för Rutger'.

Lars G Nyström, som för övrigt har bott på Lidingö och inte i, fick tillsammans med tre icke närvarande medlemmar fötjänsttavlor för lång och trogen tjänst inom klubben. De tre som icke var nänrarande kommer enligt uppgift att fysiskt erhålla sina fortjänsttavlor vid lämpligt tillfälle senare.

Därefter delade Laszlo ut en av Gunnar Westrins böcker till var och en i den avgående redaktionen för Tight Lines. Dessa var Stig Sewik, Jan Jansson och Lars Gustafsson. Stig fick även en mycket fin tavla med inramade CDC flugor för sin 18 år trogna tjänstgöring som redaktör för Tight Lines. Grattis Stig.

Kaggpriset 2001 delades ut retroaktivt i år, men kunde entigt juryn lika gärna kunnat gälla för i år.
Peter Wahlström blev den lycklige vinnaren och juryns motivering var.
"Elaka tungor förtäljer att han under en enda säsong dragit upp mer fisk ur Svarttjän än vad som satts i.
Catch and release kan han inte uttala än mindre tillämpa. Det har gått så långt att ryktet om hans vilda tjärnrensningar spridit sig tillvåra fiskleverantörer som enligt rykten sponsrar hans fiskande för att få sälja mer".

Kaggpriset 2002 - Per Olsson

Hans exempellösa härjningar i en av vårt lands fiskrikaste älvar har observerats av semestrande samer.
Liettiknacken är inte vad den varit utan här simmar nu förskräckta salmonider som, vid Gud, hoppas att nästa års fiske förläggs till andra vatten.
Rykten gör också gällande att han under hösten "rensat upp" i en av Glommas strömkanter och giort den fiskfri.
Han är dessutom den enda som setts bära på en gädda vid Svarttjärns stränder. Vi i kagg-kommittén ser ingen möjlighet att gå förbi ovanstående kaggande.

Grattis till en ovanligt klar seger !!! (100% av rösterna) CKR-priset

Ett nytt pris för året var CKR-priset. Detta delades ut av Daniel Isander som drog lite bakgrund till priset samt vad CKR står för. Utdrag ur denna berättelse är som följer.
"Hur det nu var så kom Bertil Johansson spankulerade och hade jobbat sig i höjd med den stora kastgatan intill den Norra viken av Svartjärn"
Snett över på den andra sidan viken stod en annan fiskare för tillfället upptagen med en privat monolog!" "Bertil ropade, till den andra fiskaren, en mening av frågande nafur. Som svar hörtes ett argt mumlande där de enda orden Bertil verkligen är säker på att han hörde är:

"Det är den största rengbåge jag fått!"

När så till slut fiskaren vandrat stigen runt viken träffade han Bertil och frågor fick svar. Fiskaren hade vunnit i rättvis kamp och efter att ha rensat en mycket stor rengbåge stod våran fiskare och beundrade fångsten. Men detta var inte fiskarens dag. Rengbågen fick sista ordet och trots berövad på livets gnista lyckades den ändå slita sig ur fiskarens grepp och dök för sista gången ner i djupet."

Fiskeklubben Nymphens nyinstiftade pris gick till Hans Ågaurdh för årets mest uppseende-väckande Catch-Kill and Release! (Fisken ligger enligt uppgift på 14 meters djup).

Årets Sewikare 2002.

Kriteriet är ju att den som får den minsta fisken under året är vinnare av detta prestigefyllda pris. Som klar kandidat till minsta storlek måste ju vara den som inte får någon fisk alls.

De som föreslagit årets pristagare nämner, att det närmsta de sett pristagaren vara en levande fisk var, när han vid högvattnet i Glomma häromåret ramlade i. Detta får nog enligt priskommitténs mening betraktas som skvaller och fortal. Bestämda men säkra källor hävdar dock att man vid ett tillfälle i slutet av detta fiskeår lyckats få pristagaren att lämna diverse grumliga drycker för att vada ut i älv, med fiskpåslag som följd. Storleken lämnade dock mycket i övrigt att önska. Den enväldiga kommittén för utdelande av detta pris har sålunda vid sitt sammanträde funnit att Lars Gustafsson är en synnerligen värdig pristagare.

Årets fiskevårdsstipendium

Årets fiskevårdsstipendium gick till Anders Nillroth, Stöllet. Anders, som är verksam bl a vid Klarälvdalens Folkhögskola, är ordforande i Norra Ny fiskevårdsområde. Efter utbildning på Vilt- och naturvårdslinjen på Klarälvdalens Folkhögskola och senare utbildning i fiskeekologi i Bräknehoby, Blekinge, har han haft ansvar för Tyskaretjärn och den intilliggande Kalvhöjden.

Vidare har han fått berörda fiskevårdsområden runt Ljusnan i norra Värmland att samarbeta kring ett helhetstänkande runt hela vattensystemet. Syftet har varit att kartlägga flöden för att hushålla med vatten och skapa stabila nivåer.

Att göra scenarier för att se vad som händer, när hinder avlägsnas I vattnets väg har varit ett annat uppdrag. Länstyrelsen har nu ansökt om att få ompröva gamla vattendomar och bygga fisktrappor i Ljusnan.
Copyright © Fiskeklubben Nymphen