VF 11/2 1981  


Ny ordförande i fiskeklubben Nymphen
vattnet har fått sin belöning i form av ett trevligt och intressant öringfiske under hela säsongen.

Arsmötet fastställde i vanlig ordning ett aktivitets-program som bör tillfredsställa de flesta smak-riktningar i fråga om fiske. Där ingår bl a västkustfiske, harrfiske, gösfiske, lakfiske, pimpel-tävlingar, filmaftnar samt obligatoriska arbetspass vid klubbvattnet. Ett intressant projekt som fortfarande ligger på planeringsstadiet är en kurs i hantverks-mässig spöbyggnad, från obehandlad bambustock till färdigt splitcane-spö, enligt Garryson-metoden.

Efter den officiella delen av förhandlingarna satte styrelsen en symbolisk punkt för verksamhetsåret genom att bjuda deltagarna på kaffe med dopp.


Erland Sandberg, uppskattad ordförande i fiske-klubben Nymphen, Karlstad, avgick på egen begäran när klubben i samband med sitt årsmöte i förra veckan skulle fördela de olika styrelse-posterna. Han accepterade emellertid en plats i styrelsen så klubben komrner även i fortsättningen att få utnyttja hans kunnande. Avtackade gjorde den nye ordföranden Tommy Boman som under det kommande året ska leda klubbens verksamhet. Vid sin sida fick han genom enhälligt beslut Tord Uggla och Bo Hjalmarsson, sekreterare respektive kassör.

Nymphen har ett bra år bakom sig med flera lyckade arrangemang på pluskontot. Speciellt glädjande är att den möda som lagts ner på klubb-

Copyright © Fiskeklubben Nymphen