Öringfiske i Svarttjärn 2008Efter en kortare tids umgänge med mina tvillingbarnbarn, tillika blivande flugfiskare i Stockholm, är jag tillbaka igen till "vardagslivet". Och jag försöker komma i fatt med rapporter och framför allt statistiken över de olika skeenden, inte minst med fångstatistiken.

Redan vid utsättningen kom de första berömmande orden över den prima kvalitén av öringar som satts ut. De är vackert tecknade med inslag av röda prickar och har hela fenor samt är utan parasitangrepp. Det är en fröjd att föra statistik över dessa upptagna öringar och det händer att jag ringer till fångstmannen och kollar om inte vikten är dubblerad.

Som sagt, folk ringer och skickar båda SMS, MMS och t.o.m. bilder som bevis över ett lyckat fiske. Det är en glädje för mig att möte dessa fiskare genom deras bilder och berättelser att jag upplever deras framgång nästan som om jag själv hade hållit deras flugspö. Jag talar om flugfiskande nymphare som får dessa skönheter.

Det framgår av fångstrapporterna vilka de lyckliga fiskarna är och vad deras öringar vägde. Om mot min förmodan någon missat att kolla på hemsidan, så nämner jag ett aktningsvärt viktintervall på 1,6 till 2,8 kg. Den högsta vikten 2,8 kg fångades denna dag, skrivande dag, den 11 oktober 2008.

En av de saknade nymphare, Jan Janson, efter tre års frånvaro återigen synlig och aktiv vid Svarttjärn. Återkomsten markerade han med en grann "fjoling" på 1,5 kg och tagen med E12:an.

Laszlo

Vår saknade nymphare efter tre års frånvaro återigen synlig och aktiv vid Svarttjärn. Återkomsten markerades med en grann "fjoling" på 1,5 kg och tagen med E12:an.


Copyright © Fiskeklubben Nymphen