Presentation om mig sjalv - 2000Om mig själv

Jag heter Laszlo Szabo, född i Ungern, och kom till Sverige vid slutet av femtiotalet. Har tre vuxna barn. Är passionerad flugfiskare och flugbindare. Det senare har dominerat min tillvaro, men gamla intressen och professioner håller på att ta överhand.
Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag sysslat med planering/logistik* och en del dataprogrammering.
Fiskar helst efter harr och öring med egna flugor, utan att trängas med någon spinn- eller kastkulefiskare.
Har två riktiga fiskeresor på planerings-stadiet i sommar (2000). Det ena är till Kaitumälven och det andra är till nordöstra Finland.
Andra aktuella intressen förutom flugfiske är att utforma och skapa hemsidor för mig själv och andra.
Jag är medlem i FK Nymphen sedan 1990-07-14.

*/ Med planering / logistik anses styrning av material och produktionsflöde i tid och rum, så att man får fram rätt produkt på rätt plats vid rätt tidpunkt.


Att vara med i styrelse ser jag som en bra position att kunna påverka skeenden i klubben.

Under dessa ca tio års medlemskap i klubben har jag sett enskilda- och styrelsemedlemmar komma och gå. Omsättningen av medlemmar var och är fortfarande ganska stor. Orsak och verkan härtill kan man spekulera i och ha sina åsikter om. (Jag har mina åsikter).

Vi vet ju att föreningsliv är inte så enkelt. (Inte minst när det gäller att förlika sig med olika personligheters vilja och arbetssätt). En del av oss har extremt svårt för det och "flyr fältet", andra sitter och trycker tyst. Kvar finns en allt mindre engagerade skara som trots allt försöker "att dra sitt strå till stacken".
Kassörsposten ser jag som "mitt strå till stacken".

Ambition i korthet är att vara en i laget och arbeta för FK Nymphen.

Vi alla behöver en "röd tråd att gå efter". Vi vet ju alla att all verksamhet är förknippad med någon form av ekonomi. Därför är det viktigt att verksamheten planeras och budget upprättas för klubbverksamheten. Det är också viktigt att all förslag presenteras i god tid (före årsmötet) och åtföljas av kostnadskalkyl. Rekryteringen till klubben och inte minst till styrelsen bör vara omsorgsfullt.
Därför är det viktigt att vi letar rätt på lämpliga kandidater med engagemang och vilja att kunna uppleva till detta. Många "sten att lyfta" både en och två gånger, men det ger lön för mödan.

Laszlo


Copyright © Fiskeklubben Nymphen