Proposition till FK Nymphens årsmöte 2007
- angående fiskisättning

Som alla vet sker fiskisättning i Svarttjärn på våren och hösten. Vårens isättning består av Regnbåge och höstens av Öring.

Regnbågskvaliten har ofta varit föremål för diskussioner p.g.a. den tveksamma kvalitén. De flesta individer är gravt angripna av parasiter på framförallt fenorna, men även på de inre organen (usch!). Läs mer om i TL 2001 nr 4; Fenskador på fisk, vilken även finns på hemsidan.

Styrelsen har fått många klagomål för de parasitangripna och "fenlösa" individerna. Nu vill vi ändra på detta och möta medlemmarnas rättmäktiga önskan om att kunna fiska friska och "hela" fiskar ur Svarttjärn, vilka krav Öringen uppfyller. Medlemmarna vi möter vid Svarttjärn vill gärna att vi sätter ut Öring även vid vårisättningen.

Ser man på den ekonomiska aspekten, så är Öring 20 SEK dyrare per kilogram jämfört med Regnbåge, vilket gör att den årliga fiskisättningen kommer att blir 3000 SEK dyrare per år.

Klubbens ekonomi är god, se balansrapporten i TL respektive hemsidan, och någon avgiftshöjning för medlemmarna är därför inte aktuell för att täcka denna kostnadsökning.

Vi i styrelsen yrkar därför på inköp av Öring även för vårisättning.

Styrelsen


Copyright © Fiskeklubben Nymphen