Nymphen gör tur till norsk rödingsjö
De praktiska svårigheterna i samband med kalkningen är vid det här laget undanröja men kvar står problemet med finansieringen av projektet. Man knyter emellertid stora förhoppningar till det kalkningsbidrag klubben sökt och ser fram emot att till sommaren i kunna lägga grunden till ett fast öringbestånd i klubbens vatten.


NWT 21/03 1978

Svårflirtade fiskar för FiskeklubbenFiskeklubben Nymphens interna mästerskapstävling i pimpelfiske avgjortles på söndagen på isarna utanför Alsters strandbad. Abborrarna var för dagen svårflörtade och deltagarna fick söka över stora ytor for att finna huggvillig fisk. Segrade gorde en av klubbens yngre medlemmar, Jonas Täng, som förutom äran även erhåller en inteckning i det åtråvärda vandringspriset. 2:a respektive 3:e plats belades av Rolf Ahlkvist och Hans Ågaurdh.

Det vackra vädret hade lockat ett stort antal deltagare och tävlingen utgiorde en värdig avslutning på vinterns pimpelserie.NWT 06/02 1978

Tur till norsk rödingsjö

Fiskeklubben Nymphen, Karlstad har hållit årsmöte. som ordförande omvaldes Erland Sandberg. Tord Uggla blev ny sekreterare, Bo hjalmarsson kassör och Gunnar blomster revisor.
Kvällens ordförande Stig Sewik intormerade om styrelsens arbete och presenterade ett förstag till ett preliminärt aktivitetsprogram för det närmaste halvåret. I halvårsprogrammet, som bör tillfredställa de flesta smakriktningar, ingår bl.a. ett flertal utflykter till olika fiskevatten. En fisketur till en norsk rödingsjö är planerat, likaså en tur till Västerdalälven samt ett besök på västkusten.
ÄIvfisket vid Sysslebäck hör numera till traditionerna och kommer även i år att gå av stapeln vid lämligt tidpunkt. Vidare bjuds klubbens medlemmar på föredrag, filmaftnar och trivsam samvaro runt flugbindningsstädet. Pimpelentusiasterna kommer att mötas tre gånger under våren bl.a. för att kämpa om en inteckningklubbens vandrinespris i pimpelfiske.
Årsmötet avslutades med en mera informell diskussion om den plane- rade kalkningen och restaureiinsen av klubbvattnet.


Copyright © Fiskeklubben Nymphen