Turbulens på kassörsposten! - 2002


Jag har på senaste tiden, via "ombud" naturligtvis, fått ta emot synpunkter och tyckande p.g.a. mitt sätt att utföra kassörsuppgiften.

Min inställning och synsätt är fortfarande orubbad för det sätt jag försöker sköta min uppgift som kassör. Vi är vuxna och självtänkande individer, tror jag, och jag menar att vi själva skall bevaka och ta ansvar för våra egna handlingar. T.ex. för de räkningar som vi själva "beställer" och som skall betalas i en viss tid. Jag har svårt att se skillnad mellan t.ex. en hyresräkning och en räkning från FK Nymphen. Även FK Nymphens räkningar bör respekteras inklusive "betala senast" datum. Må hända att "oss tillhanda" borde ha stått på avin i stället för "betala senast" vilket jag tog självklart att vi alla skulle förstå. Däremot kan jag lova att på nästa års betalningsavin skall det stå rätt.

Anledningen till att det finns ett "deadline" för betalningen är bl.a. att medlemmar köar för sjötillstånd (vilket är maximerat som alla vet). De vill gärna veta i tid om dom får vara med från fiskesäsongens början eller inte. Även dessa nya sjötillståndsinnehavare skall ha en rimlig chans att betala sina avgifter enligt "oss tillhanda" principen. Den kedjan vi bygger via länkarna kassören och Postgirot skall vara klar i tid, helst innan fiskesäsongen är över. Därför är mitt arbetssätt som det är. Det är för medlemmarnas och för allas bästa.

Problemet är att införandet av "ny princip" eller snarare tillrättande av tidigare "oprincip" är mycket känsligt. Det "nya" är i mitt arbetssätt att den enskilda medlemmen skall hålla koll på sina egna "affärer". Det finns telefon. Bara ring (det har flera medlemmar gjort i år) och tala om t.ex. att just nu är det "tight" i budgeten och om du vill skjuta på betalningen till: ? (dock fiskekort kommer först efter betalningen). Meddela dig om du inte kan betala enligt avins "oss tillhanda" datum.
Du bör också ha i minnet att både posten och postgirot liksom banken utför inga tjänster under helger. Räkna med tre post- eller bankdagar innan transaktionerna bokförs, så slipper du påminnelse m m.

Att börja med något nytt som kanske någon tycker innebär inte att det är fråga om "one man show" eller att kassören kör sitt eget "race". Men kalla gärna det för en atityddförändring (det har ett bättre klang) som någon "drabbad" medlem uttryckte det och som samtidigt bett om överseende för sin miss.

Till sist ett gott råd! Man tjänar mycket mer på att gå till källan med sina synpunkter utan att använda "ombud" eller på annat sätt sprida illa menade rykten. Nu hoppas jag att alla har fått klart för sig att jag "jagar" inte personer för personens skull utan jag vill göra mitt kassörsåtagande som det bör göras.

Jag är här tacksam för att jag fått chansen att försöka förklara vad som ligger bakom mitt handlande, så slipper vi ett onödigt frätandet på relations-problematiken i fortsättningen.

Raka puckar i fortsättningen!

Laszlo


Copyright © Fiskeklubben Nymphen