Utbildning av fisketillsynsmänUtbildning är ett led i klubbens fortsatta utveckling, vilket kontinuerligt pågår. Omvärlden förändras ständigt och kräver att vi anpassar oss om vi inte ska halka efter, och det vill ju vi knappast.

- "Den röda tråden" vilken vi följer och leder oss framåt, stöds av regler och stadgar och vilka i sin tur måste bevakas att de åtföljs. Fisketillsyn är ett verktyg att upprätthålla detta och ger oss en trygghet att våra insatser kommer oss själva till nytta, med andra ord vi försöker endast skapa Ordning och Reda.

En nätt men tapper skara av nymphare, vilka framgår av bilden, har åtagit sig att utbilda sig som tillsyningsmän för att upprätthålla reglerna kring vårt Svarttjärn. Utbildningen pågår i Studiefrämjandets regi och i studiecirkelform. Ledaren för cirkeln är Ingemar Malmström och till cirkelns framgång bidrar alla deltagare med sitt kunnande i diskussionsform. Med andra ord, det är en utbildning i form av grupparbete.

Cirkeln är upplagt på ett antal träffar och däremellan läser var och en individuellt på hemmaplan. Diskussionerna på träffarna är mycket lärorika och nyttiga, vilket gör det lättare för alla att hålla samma takt. Grupparbetet gör att vi kommer närmare varandra vilket även förbättrar den sociala delen som är viktig för samhörigheten. Utbildningen avslutas med ett prov och varje individ erhåller således sin åtråvärda bricka efter godkänd prövning.

Vi räknar med att vara klara med utbildningen till nästa verksamhetsår, 2009.


Laszlo

Från vänster: Rolf, Mats, Kjell-Ove, Tommy, Mikael och Ingemar.Copyright © Fiskeklubben Nymphen