Om medlemskap i NymphenRegler gällande kölista för årsfiskekort

i Svarttjärn 2018.

  • Max antal årsfiskekort är fastställt till 120 st" efter beslut på årsmötet.
  • För att söka årsfiskekort, och placeras i kölistan måste sökanden lösa ett medlemskap i FK Nymphen
  • Beslut om årsfiskekort tas på nästkommande årsmöte då medlemmar i kön informeras.
  • Placeringen på kölistan är direkt kopplad till det datum då man anmälde sitt intresse för att söka årsfiskekort.
  • Har man betalat in medlemsavgiften år efter år, så behåller man fortsatt sin plats på kölistan.
  • Om man inte har betalat in medlemsavgiften före den 1 april kommer medlemmen att plockas ut ur kön, och därmed förlora sin köplats.
  • Medlemsavgiften är 100 kr/ år
  • Medlemsavgiften betalas in på postgiro 13 03 25-4. Vid betaltillfället anges namn, adress inkl postnummer, e-postadress och telefonnummer.

Kölista för 2018


Copyright © Fiskeklubben Nymphen