BLI MEDLEM I FK NYMPHEN!Regler gällande kölista för årsfiskekort i Svarttjärn  • Max antal årsfiskekort i Svarttjärn är fastställt till 120 st. För att söka årsfiskekort, och placeras i kölistan, måste sökanden lösa ett medlemskap i FK Nymphen

  • När antalet årsfiskekort understiger max antalet 120 st kommer medlemmen som står överst på kölistanatt erbjudas ett årsfiskekort i Svarttjärn

  • Placeringen i kölistan är direkt kopplad till det datum då man anmälde sitt intresse för att söka årfiskekort. Har man betalat in medlemsavgiften år efter år efter så behåller man fortsatt sin plats på kölistan

  • Om man inte har betalat in medlemsavgiften före den 1 februari, kommer medlemmen att plockas ut ur kön, och därmed förlora sin köplats

  • Medlemsavgiften 100 kr betalas till FK Nymphen Pg 130325-4. Ange namn, adress, och mobilnummer skicka även namn, adress, mobilnummer och e-postadress till fknymphen@gmail.com När betalningen för medlemskapet registreras läggs namnet in på kölistan

Kölista


Copyright © Fiskeklubben Nymphen