NWT 1977  

5-årsjubelium för NymphenNär Teknis sportfiskeklubb startade för fem år sedan våren 1972, var det allas största önskan att klubben skulle få disponera ett eget fiskevatten. Nu har denna fiskardröm förverkligats i och med torsdagens fiskin-sättning i klubbens arrenderade vatten.

Fiskeklubben Nymphen, vilket rnumera är klubbens namn, har genom tillmötesgående från Uddeholmsbolaget och privata fiskerättsägare fått disponera ett underbart vackert tjärn. Utsättningen av fisk denna första gång bestod av regnbågslax från hushållningssällskapet vid Dejeforsens anläggning. Så småningom är avsikten att klubben enbart skall satsa på Brunshytteöring. Om fjorton dagar kan klubbens medlemmar svinga sina spön i tjärnet. Förhoppningsvis har då fisken förvildats något och blivit något mera svårfångad.

Tjärnet är liksom de flesta värmlandssjöar på väg att starkt försuras, varför kommande vinter 22 ton kalk kommer att spridas runt och i sjön.


Ordf Erland Sandberg till vänster och kassör
Bo Hjalmarsson till höger tittar på nyutsatt fisk

Copyright © Fiskeklubben Nymphen