MotiveringFK Nymphen delar årligen ut förtjänsttecken i form av tavlor och diplom till personer som under en längre tid varit verksamma eller på en särskild sätt främjat klubbens verksamhet eller intressen.

Årets förtjänsttecken 2007 går till den nymphare vars insatser förnimmas redan från Nymphens begynnelse. Till den nymphare som uppfyller alla ovan nämnda kriterier och som aktivt medverkat i styrelsens arbete. Till den nymphare som med sin drivkraft och personlighet och med sina hantverksmässiga kunskaper och färdigheter, bidragit till att skapa en gemytlig miljö kring vårt fiskevatten Svarttjärn.NYMPHENS FÖRTJÄNSTTECKEN 2007
tilldelas
Hans Ågaurdh


Copyright © Fiskeklubben Nymphen