TL nr3 1988  

Greenwell´s Glory


fiskeintresserade byskolläraren som var närvarande vid tillfället. I sitt ursprungliga skick bands flugan förstås som våtfluga. Det var först långt senare den försågs med stjårtspröt och styvt hackel och förvandlades till torrfluga.
Vilken insekt den avsågs att representera vet man ingenting om. Men man behöver ju nödvändigtvis inte vara så nogräknad som den gamle flugfiskeprofeten Skues. Han som slutade använda en av sina favoritflugor eftersom han för sitt liv inte kunde begripa varför fisken tog den med sådan entusiasm.Rolf Ahlkvist

Greenwell's Glory är förmodligen en av de bäst kända fiskeflugorna vårlden över. Två personer ligger bakom dess tillblivelse, domprosten och sport-fiskaren William Greenwell och James Wright, en välkänd flugbindare som bodde nära stranden av den berömda skotska floden Tweed.
Greenwell's Glory kom till en vacker majdag år l854. Domprosten hade fiskat en sträcka av Tweed hela dagen, kastat över massor av vakande fisk, prövat olika flugor och kanske också bett en eller annan bön. Allt, till ingen nytta, fisken var helt enkelt inte intresserad. Något bekymrad knackade han på hos James Wright, berättade om sina vedermödor och visade slutligen upp ett exemplar av den insekt fisken med sådan iver hade stigit till. Mr Wright antog utmaningen, plockade fram sitt bindmaterial och skred till verket. När solen den kvällen sänkte sig över de skotska kullarna låg en imitation färdig på arbetsbordet. Dagen därpå kunde den gode domprosten återvända från sitt fiske i triumf med korgen fylld av vackra öringar, alla fångade på den nya skapelsen.Vid en liten ceremoni i Mr Wright's stuga döptes flugan till Greenweli's Glory av den
Copyright © Fiskeklubben Nymphen