TL nr? 2006  

Kastkurs 2006Dag två…
Visst, vi sågs i dag igen. När jag anlände vid mötesplatsen klockan har hunnit bli strax före lunch med andra ord den tippunkt som jag räknade med att kursfolket skulle vara på land. Vilket dom var också.

En grupp innehållande ca halva kursdeltagare diskuterade kasttekniken med Staffan i centrum som ivrigt fäktade med armarna för att visa vad han menar. Hans sätt att förmedla kunskapen är synnerligen enkel och pedagogisk, och jag är inte ensam om den uppfattningen. Jag har gått runt deltagarna och kollat vad de tyckte och om det gick bra. Svaren var entydiga, "han är för jäklig bra" fick jag svaren. Han pådyvlar inte folk sin egen kastteknik utan korrigerar felen istället utan att döma ut ens invande gamla stil (det ser ljust ut även för mig till nästa gång).

  Ola Andrésen
Dagens huvudtema var under-handskast i olika varianter. Det såg ut att allt gick bra men dagens övning var snäppet svårare jämfört med gårdagens på gräsplan. Även i dag gällde cirkelformation och den ständig rörliga Staffan vadande emellan de kastövande.

Kursdagarna gick i solens tecken. Den utlovade temperatur på 28-30 oC var ett faktum. Vadarbyxorna hade svalkande funktion i varje fall så länge man stod i vattnet. Varmt var det för mig också så det blev en bidragande orsak till att jag lämnade gruppen lite för tidigt. Vinkande med båda armarna tog jag farväl av Staffan, som var långt ute i älven, vilket han besvarade på samma sätt.

Att försöka utvärdera kursen är inte min uppgift men klart är det att Staffan har förstärkt förra årets intryck och är en säker kandidat till nästa års kastkurs.


Laszlo

Vid lunchtiden, i dag 10/6, fick jag idén att hälsa på kastkurs-deltagarna och kolla vad de har för sig och vad de har lärt av maestro Staffan Lindstrøm.

  Staffan Lindstrøm
Redan från Scandic Hotell började de första livstecknen synas, folk i rörelse och några parkerade bilar mellan träden i parken. Ju närmare jag kom desto mer liv och rörelse syntes, bilarna flerdubblades och jag började fundera om vad i all världen händer här. Jag viste mycket väl att Staffan är en populär person, kanske ryktet spred sig om honom och om kastkursen, tänkte jag.
Väl framme fick jag en trång plats för bilen (en utmärkt plats att skaffa parkeringsskador på och därmed höja adrenalinflödet). Det visade sig ganska snart att jag hamnade mitt i en hundutställning.
- Okej, de fick inte vara i parken, kanske är dom i viken närmare Hotellet tänkte jag. Nej, inte där heller syntes de.
Efter ett mobilsamtal med Pär fick jag reda på att de är på Norrafältet.

Dag ett...
Väl framme på fältet syntes en stor ring bildat av kursdeltagarna och samtliga i hård träning i överhandskast med dubbeldrag. Mellan de övande den ständigt rörliga maestro som korrigerade de smärre fel som någon hade gjort eller kallade på hjälpande handen, maestron. Jag kände igen de flesta från långt håll men några föreföll vara obekant. En som skärskilt påkallade min uppmärksamhet var Ola Andrésen, från Kil, som enligt pålitlig källa aldrig kastat med flugspö. Han har lärt sig, visserligen med hjälp av Staffan, överhandskastet med dubbeldrag på några få timmar vilket jag efter ca 30 år ännu inte behärskar - fullt. I morgon, på söndag, är det huvudsakligen underhandskast som står på schemat. Klarälvsdelen vid Löfbergs Lila Arenan skall stå för övningsplatsen. Träff kl. 9.30 där.

Vadarbyxor hör de viktigaste delarna av utrustningen. Vädret blir varmare jämfört med i dag m.a.o. upp till 28-30 oC.
Vi ses i morgon!


Från vänster bortreraden: Staffan, Pär, Stefan, Krister N, Raimo, Ulf, Christer S, Ola H
Från vänter främre raden: Martin, Cederstedt jr, Lars, Ola A, Anders

  Kastgruppen


Copyright © Fiskeklubben Nymphen