NWT 25/2 1977  

Teknis sportfiskeklubb byter namnI styrelsen omvaldes ordförande Erland Sandberg, kassör Bo Hjalmanson, Ove Axässon samt Jan-Äke Fritiofsson. Som sekreterare valdes Hans Ågaurdh efter Stig Sewik, vilken avsagt sig omval. Den senare valdes till v ordf. Ny i styrelsen blev Per-Erik Olsson.

Bland föreslagna aktiviteter för klubben kan märkas: 10/3 Film. 13/3 Besök på arrendevatten, 24/3 Föredrag, 23/4 Havsfiske, 6/5 Vårfest, 27/5 Gäddfiske i Byälven, 4/6 Öringfiske i Höljes, 2/7 Harrfiske i Sysslebäck, 25/8 Halvårsmöte samt film.

Vid Teknis sportfiskeklubbs årsmöte beslös att klubben skall ändra namn till Fiskeklubben Nymphen samt ansöka om att gå med i Fritidsfiskarna. Klubben, som nu har ett femtiotal medlemmar, fattade också beslut om att arrendera ett tjärn, vilken ställts till förfogande av Uddeholmsbolaget. En arbetsgrupp tillsattes. Gruppen skall arbeta med frågor i samband med kalkning av tjärnet för att höja pH-värdet. Medlemsavgiften höjdes till 30 kr, samt om man vill fiika i tjärnet måste medlem betala ett engångsbelopp av 100 kr.


Copyright © Fiskeklubben Nymphen