NYMPHENS DIPLOM

Motivering

Med stor entusiasm, uthållighet och en exemplarisk målmedvetenhet utför han ett arbete för Nymphens bästa vid vårt tjärn. Han förenar djupt intresse med viljan av att hålla ordning och förbättra miljön kring vårt fiskevatten, Svarttjärn. Detta tilltalar även andra än Nympher varför hans arbete därmed blir ett föredömligt exempel.


Jim Svärd
För detta tilldelas

NYMPHENS DIPLOM, 2005.

Jim Svärd

Copyright © Fiskeklubben Nymphen