DIPLOM

Årets "Sewikare" 2005

Motivering

Föregående år fick Nymphens Tobias Rådberg priset för den minsta fisken med motiveringen: "Noll är ju den minsta längd man kan fånga så han uppfyller med råge kriteriet för att få priset".

När samtliga nomineringar (endast en) till 2005 års pris var inlämnade visade det sig att fjolårets motivering även kan användas i år!

Hör här!

Den nominerade var med på Nymphenresan till Västkusten i våras i akt och mening att försöka komma över den magiska miniminivån för havsöring. Men denne vår klubbmedlem lyckades inte klara miniminivån för han hade överhuvudtaget ingen fisk att mäta på!

Att vår nymph inte heller finns med i fångststatistiken över upptagen fisk i Svarttjärn bekräftar ytterligare att årets val av pristagare är rätt!

Årets "Sewikare" tilldelas därför den glade och alltid lika positive fiskaren och medlemmen

Lars Bäcker


Copyright © Fiskeklubben Nymphen