TL nr3 2001  

SFF gästade Nymphen i sommar!Jesper Bood, Bo Nilson, Niklas Lövgren, Tåbias Rådberg, Bert-Åke Andersson

Det påpekades att SFF- styrelsen skall ses som en resurs, när man har funderingar runt ex. åtgärder vid klubbtjärnar. - Styrelsen var mycket intresserad av att fånga upp frågor från oss i klubben och det är ju därför man planerar att även i fortsättningen förlägga styrelsemötena bland "gräsrötterna".

Nymphens styrelse håller genom Laszlo på att planera för en flöreläsning om bl a fenskador på fisk. En av styrelsemedlemmarna Bert-Åke Andersson, även kallad Betis, är tillfrågad om att föreläsa i ämnet under januari månad.

Laszlo Szabo och Kenneth Boström i samspråk


Stig Sewik

Som vi berättade om i senaste TL- fick Nymphen i våras en förfrågan om vi kunde ta hand om Sveriges Flugfiskares Förenings styrelse, då de ville förlägga sitt styrelsemöte hos vår klubb för att fä bättre kontakt med vad som händer ute bland anslutna föreningar.

Kenneth Boström, Bert-Åke Andersson, Bo Nilson, Göran Frick, Ingrid Kristensen

Ett snabbt jakande svar samt en liten planering gjordes av några intresserade, men framförallt tog Laszlo Szabo tag i det hela med bravur. Laszlo bokade stugor på skutberget, ordnade kon-ferenslokal på Gjuteriet, handlade mat och stod i. Vi andra träffade de tillresta styrelsemedlemmarna vid en trivsamträff vid Svarttjärn runt en eld, där Laszlo (vem annars?) lagade käk till gänget. Dagen innan hade ordförande Jesper Bood och Laszlo tagit med styrelsen ut på lokal vid inre hamnen, vilket syntes ha varit mycket trevligt. Ett tiotal nymphar mötte upp alltså denna söndag i början av juli för att träffa dessa våra representanter för flugfiskets fromma i landet. Vi var definitivt nyfikna på vilka de var och vad de stod för efter all turbulens inom tidigare styrelse. Inte minst fanns funderingar runt den tidigare misskötta ekonomin.
Man kan väl kort sammanfatta mötet så här: - Styrelsen gav ett mycket vederhäftigt intryck, seriöst arbetande och dessutom börjar få rätsida på ekonomin. - Inte minst kunskapsmässigt (gällande ex. fiskutsättnirg, entomologi) blev vi nog lite till mans smått imponerade!


Copyright © Fiskeklubben Nymphen