Tight Lines 25 år 2009Tight Lines 25 år - och inget mer

Tight Lines 25 år i år. Vi har inte för avsikt att fira detta utan i princip bara konstatera att så är fallet. Istället tänkte vi ta upp frågan om tidningens vara eller inte vara.

Vi på redaktionen har ställt oss frågan om vad tidningen egentligen tillför klubben, såhär 2009. För er som läser denna, har kanske märkt att de som skriver artiklarna är, förutom i undantagsfall endast vi själva på redaktionen. Visst en och en annan artikel kommer in, all heder åt dem som skriver dessa, men att dessa blir bara färre och färre. Vi har vid flertalet gånger bett er medlemmar om att få in material, men utan att vara tjatig.

Så om vi ställer frågan igen, vad tillför tidningen egentligen klubben? Är det en klubbtidning? En klubbtidning skall ju vara för medlemmar där medlemmar verkar med och för tidningen. Det som tidningen till stor del innehåller idag är medlemsregister, ekonomisiffror och en del utfyllnadsrapporter från händelser från Svarttjärn och som då skrivs av samma personer alltid. Dessa rapporter skulle kunna läggas in på hemsidan vilka de för övrigt redan gör.

Hemsidan däremot, är en oerhört värdefull reklampelare för klubben och vi tror de flesta använder denna som informationskälla avseende klubbens aktiviteter och annat. Visst, även vi tar upp en gammal TL för att hitta numret till någon medlem, men att med dagens teknik så är detta knappast något problem att hitta på tex hemsidan. I annat fall kan man ju alltid ringa nummerupplysningen.

Tight Lines känns, med tanke på hemsidans framgång, mer och mer som ett onödigt komplement till denna och därför har vi ifrågasatt dess mening. Framförallt med tanke på all den energi det krävs att hålla Tight Lines uppe. För att hitta energi krävs motivation och med hemsidans existens är denna svår att upprätthålla. Denna energi som idag kontinuerligt läggs på Tight Lines, skulle till stor del istället kunna gå till hemsidan.

Därför avser vi på redaktionen ställa våra stolar till förfogande inför nästa nummer. Om ingen känner sig manad att ta över, vilket vi finner anledning till eller kan motivera någon att göra, så innebär det att denna Tight Lines är det sista som kommer ut från oss på redaktionen.

Med detta vill vi givetvis tacka alla våra läsare för den tid som varit och vi hoppas givetvis att ni uppskattat det vi utfört.

MVH
Redaktionen


Copyright © Fiskeklubben Nymphen