NWT 5/5 1975  

UHB tar laxen i Klarälven

Det var när han redogjorde för en gammal bestämmelse som förbjuder laxfiske i Klarälven fr.o.m. 5/7 t o m 31112 som Roland Karlsson efterlyste påtryckningar från sportfisket.

Karlsson är av uppfattningen att förbudet borde slopas när det gäller fiske med handredskap. Förbudet är av mycket gammalt datum och infördes för ett helt annat syfte än att skydda avelslax. Diskussion förs med länsstyrelsen.

Fiskerikonsulenten berörde också bestämmelsen som förbjuder fiske av Iax under 50 cm. Det syndas en hel del mot detta och han beräknade att 10 000 laxungar olagligt togs upp i fjol. För att stävja det olagliga fisket kommer övervakningen i år att förbättras.
I fjol polisanmälde lantbruksnämnden fiske som skedde söder om Forshaga.

Får man tillbaka 15 vuxna laxar ner 100 ungar som sätts ut i Klarälven är det ett bra resultat. sa Roland Karlsson.

Laken tar mycket smolt. UPP till en tredjedel av vad som sätts ut beräknar man. Det är ett stort avbräck och beror på att laxen inte har någon spontan flyktreaktion tör lake. Orsaken är att det normalt inte finns lake där laxen har sina lekplatser.

För att minska Iakens härjningar ska man i år tippa de två första las-terna med smol i Forshaga. Man räknar då med att laken ska flytta upp till Forshaga. Och när detta skett flyttar man utsättningen en halvmil längre ner i älven.

Måsen är också ett hot mot laxyngeln. För att minska skadeverkningarna genom mås sätter man ut smolten nattetid när det är mörkt berättade Robert Karlsson. Dessutom brukar UHB ha en skytt på plats.

Wass

"Lättare införa republik än att ändra på domen. Man kan verkligen fråga sig om det är riktigt att Uddeholmsbolaget ska få ta hand om två tredjedelar av laxen som vandrar upp i Klarälven. Det är ju bolaget som förstört laxfisket!"

Det sa fiskerikonsulent Robert Karlsson när han på onsdagskvällen höll ett föredrag inför medlemmar i Teknis sportfiskeklubb i Karlstad. . Men att ändra på vattendomen som ger bolaget rätt till detta tycks vara svärare än att införa republik i landet, konstaterade han.

UHB har genom åren tagit vara på sina rättigheter enligt domen vilken lir sedan 1933. Och man har tagit de stora fiskarna. Och det är en orsak till att medelvikten på laxen är så pass låg. Under flera generationer har man skövlat de stora fiskarna..

Bolaget har rätt att ta vara på laxen i kornmersiellt syfte. Men lantbruksnämnden har de senaste åren köpt upp den och fraktat den till Norge. Detta är i och för sig diskutabelt men anledningen till att man fraktat fisken till Norge är att de bästa lekplatserna finns där, förklarade fiskerikonsulenten.

För att förbättra för fisket efterlyste Robert Karlsson påtryckningsgrupper bland sportfiskarna. Men något agerande från den gruppen förekommer tyvärr inte idag.

Se på yrkesfiskarna på Vänern som genom sitt agerande nått stora resultat t.ex. när det gäller Kattfjorden och att få Skoghallsverkens kemirörelse att ändra inställning.


Copyright © Fiskeklubben Nymphen