2016-05-21 - vid Svarttjärn, igen?

Hade inte större förväntningar för dagens fiske då väderprognosen "inte spådde fiskeväder". - Jag började fulla på fiskefluglagret för årets norgefiske.
I takt med vädret blev allt fiske vänligare(runt kl. 13) spontant fick jag idén att testa det nyförvärvade spöet och linan samt en av det nya flugmönstret som ska till Norge (jag har inte namngett mönstret men det kommer senare i de närmaste dagarna).
- Då jag inte längre "självförvållat sitter i husarest" tog bilen och åkte ut till tjärnen. Jag skulle testa det nya mönstret har delat ut till tre olika nymphare. En av dem var Hans Iderström som lyckades fånga en regnbåge och en öring på samma fluga utan att det syntes åverkan på den.

Bild på öringen och flugan samt inspelning av öringsdrillningen kommer jag att lägga ut på FB de närmaste dagarna. Det var en angenäm fiskedag med trevliga nymphare!
Laszlo
Copyright © Fiskeklubben Nymphen