Min favoritflugaPresenterad av Conny Johansson

CDC Mayfly Dun


Detta mönster kommer från en tysk flugbindare, Gerhard Laible, och är hämtat från hans bok "CDC Flies". Tyvärr har jag inte hunnit prova flugan mer än ett fåtal gånger. Det beror på att timmarna vid bindstädet blir fler än vid vattnet, men jag tror på flugan. Den har en suverän flytförmåga och fin siluett och är rolig att binda. Det var svårt att välja ut en favoritfluga. Så det fick bli favoriten vid bindstädet stället för vid vattnet.

Mönsterbeskrivning

Krokfabr. Partridge Codenr. K3A Storlek: #10
Bindtråd Gul
Stjärt Fibrer från fasanstjärtfjäder
Ribbing Fibrer från fasanstjärtfjäder
Kropp SLF-dubbing gul, blandat med brun och gul CDC-fibrer
Vinge CDC- hackel grå, höjd 18-20 mm
Hackle Tupphackel grizzly

Bindbeskrivning

Börja med att binda in 6 st fibrer från fasanstjärtfjäder till stjärt. Bind därefter in 3 st fibrer till ribbing. Blanda kroppsmaterialet, vik därefter upp bindtråden över kroken så att du får en ögla. Sätt i en dubbing twister och tvinna ihop tråden och dubbingmaterialet (förstärker kroppen). Linda därefter kroppen fram till där du skall binda in vingarna. Linda därefter in ribben i glesa spiraler. Bind in vingarna, bind in hacklet, linda neråt och fäst hacklet. Dubba tråden på nytt och linda thorax-partiet.
Avsluta sedan flugan.


Conny JohanssonCopyright © Fiskeklubben Nymphen