Fångstrapport och vattenkemi...Fångststatistik 2015-mars 2016 för Svarttjärn

Under våren och sommaren fram till höstens fiskisättning har 47 öringar och 150 regnbågar registrerats.
Från fiskepremiären i höstas fram till idag har 19 öringar och 96 regnbågar registrerats.
Av regnbågarna har 15 st fångats vid isfiske.
Medelvikten har för öringen varit strax under 0,6 Kg och för regnbågen drygt 1,2 kg. Det borde finnas många regnbågar och en del öring kvar för det återstående vinterfisket och det tidiga vårfisket!


Copyright © Fiskeklubben Nymphen