Markägare vid Svarttjärn
FK Nymphen - uppdaterat 2015-02-13

Bernholm, Leif
Sundängarna 332
660 60 Molkom
1 familjekort


Ägarandel 3%
Eriksson, Viola*
Jössegatan 5
652 30 Karlstad
1 familjekort


Ägarandel 0,5%
Johansson, Göran
S:a Ås, Vråna
669 00 Deje
1 frikort


Ägarandel 27,5%
Stora Enso
Forhagabevakning
Box 44
667 44 Forshaga
10 kort


Ägarandel 69%
   


*/Gick bort för ett antal år sedan.

Enligt avtalet ska markägarna årligen erhålla ovanstående antal och typ av fiskekort.

Skriv ut denna sida

Copyright © Fiskeklubben Nymphen