Viktiga datum och dead-lines
Några viktiga datum och dead-lines.

Sista datum för inlämnande av motioner är den 1 mars 2016 Motioner skickas till kgbjohansson@gmail.com

OBS! Sista datum för inbetalning av årsavgift är 2016-03-15

Årsavgift 350 kr (medlemsavgift 100kr + fiskerättsbevis i Svarttjärn 250kr) Endast medlemsavgift 100kr

Betala på plusgirokonto nr.130325-4
OBS! Glöm inte att ange ditt namn

Copyright © Fiskeklubben Nymphen