Ansvarsfördelning inom styrelsen
Uppdaterad 2012-02-08Styrelsen diskuterade vilket ansvar som ska ligga på de olika uppdragen i styrelsen.
Syrelsen kom fram till följande ansvarsfördelning.Ordförandes huvudsakliga ansvar


 • Samordnar styrelsens arbete
 • Ansvarar för kallelsen till årsmötet och styrelsemöte.
 • Är mötesledare vid styrelsemötena.
 • Är föreningens talesman utåt
 • Ser till att beslut som föreningen fattat genomförs
 • Är tillsammans med kassören, föreningens firmatecknare.
 • Godkänner föreningens inbetalningar och utbetalningar
 • Kopiering av utskicksmaterial
 • Material inköp och transport, till arbetsdagar


Kassörens huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar.


 • Vara firmatecknare tillsammans med ordförande.
 • Fungera som sakkunnig när det gäller budget och finansiering
 • Göra in- och utbetalningar enligt budget- och styrelsebeslut.
 • Organisera upptagning av medlemsavgifter.
 • Bokföring.
  o Upprättar årligen bokslut (balans- samt resultaträkningar).
  o Att bokföringen sparas för den tid som krävs enligt lag
  o Olika statistik
  o Fångstrapport
  o Kuvert och medlemskort
  o Utskick (Laszlo saknar kopieringsmöjligheter).
 • Sköta matrikel, inventarie- och materialförtekning.
 • m.m.

Tämporera uppdrag

 • Grusning
  LBC Frakt, gruskvalitet 016 med rikligt stenmjöl
 • Märka ut sträckorna
 • Följ med chauffören

 • Kalkning mm
  Kalkningsförbundet
 • SVENSK Mineral i Filipstad
 • Helikopter-firma
 • Bokning av lokaler
 • Projektor och material till mötena
 • SMS-DagkortSekreterarens huvudsakliga uppgifter och ansvar.


 • Föra protokoll vid föreningsmötena
 • Vid nyval av kassör och ordförande, anmäla dem i samråd med föregående som firmatecknare till PlusGirot. (krävs justerade årsmötesprotokoll samt fullmaktsblankett från Plusgirot).
 • Vid ny adress, anmäla adressändringen med vederbörande, www.adressandring.se (krävs klubbens organisationsnummer: 873202-0550).
 • I samråd med ordförande sammanställa nödvändig information, dagordning, kallelse, års-berättelse.
 • Ansvarar tillsammans med ordförande att medlemmarna kallas till olika möten.
 • Protokoll skall vara utskrivna och justerade senast 14 dagar efter mötet.
 • Ansvarar för att stadgar och fiskeregler hålls aktuella.
 • Ansvara för att sekreterarpärmen hålls aktuell.
 • m.m.
 • Fångstrapport-blanketter, liten + stor
  Skyltning i samband med kalkning + fiskeförbud
  Fiskeförbudsskyltar…


Ledamot Kjell-Åke Gard

Ordna föreläsare
 • Ämne/tema, föreläsningslängd, referenser
 • Kostnadsuppgifter för föreläsare
 • Vid behov ordna nattlogi för föreläsare
 • Ordna annonstext- och bild (affisch) från föreläsaren


Ledamot Christer Spethz

Gäddflugfiske
Fiskbeställning o utsättning - tidigare leverantör GustavaLax AB
Länsstyrelsen
Blankett, ansökan om utsättningstillstånd och återrapportering (Sven-Erik Sköld)
Provtagningsresultat (exel-fil 524a,Sandra Woronin)
Svarttjärn
I samarbete med Jim och Olle
Arbetsdagar (kallelser grupp mejl)
Förtäring inköp, arbetsdagar


TILL REGISTRET


Copyright © Fiskeklubben Nymphen


Sidans topp Skriv ut denna sida