Klubbens historiaFiskeklubben Nymphens historia börjar egentligen med Teknis Sportfiskeklubb. I början av 1970-talet var sportfiske det stora dragplåstret på Tekniska Gymnasiets ( sedermera Älvkullegymnasi-ets) idrottsdagar. Två fisketokiga lärare, Inge Zackrisson och Stig Sewik, var "reseledare" till i första hand fiske-områdena i och runt Sölje i västra Värmland. Framförallt i en "byggklass" var intresset mycket stort samt i Sewiks klasser. Två av dessa elever Hans Ågaurdh och Bo Hjalmarsson återfinns fortfarande i medlems-registret den dag som idag är.
En som tidigt deltog på dessa idrottsdagar var Erland Sandberg, vilken 1972 valdes som Teknis Sportfiskeklubbs förste ordförande. En annan lärare blev också tidigt involverad i klubben, Tommy Boman, vilken så småningom blev ordförande i Nymphen.
Ja, Teknis Sportfiskeklubb bytte namn 1977 till FK Nymphen, beroende på att medlemmarna tyckte att rekryteringen skulle utgå från en bredare bas än enbart elever på ett gymnasium. Men fortfarande i denna dag är lokalerna på gamla Teknis vår främsta tillflyktsort för möten, flugbind-ning och redskapstillverkning.
Som framgår av bildmaterialet bestod aktiviteterna i främsta hand av fiskeresor (gösfiske i Byälven, harrfiske i Klarälven, havsfiske, harresor till Görälven, Glomma mm), flugbindningskurser samt föredrag av kända fiskeprofiler. Bland dem minns vi gärna besök av legenden Nils Fernström.
Redan tidigt väcktes tanken på ett eget tjärn, men det var inte enkelt att hitta ett lämpligt sådant.

När så 1977 ett tjärn beläget i Karlstad kommuns ytterkant, vid Älvsbacka, erbjöds var ändå inte alla problem lösta med att få ett eget fiskevatten. Svarttjärnet var nämligen så surt så denna första fiskeinsättningen blev ett kapitalt fiasko. All fisk dog men så var också PH-värdet nedåt 4.0- 4.2 !!!
26 ton kalk blev räddningen! Från nu och många år framåt gjordes "heroiska" insatser med transporter av kalk och utbärning på is av densamma. Ingen väg fram till tjärnet fanns som idag, då vi nu dessutom får helikopterkalkning utan att vi behöver lyfta ett handtag.
Fiskeinsättningarna har genom åren mestadels bestått utav regnbåge men försök med många olika typer av öring har provats med ganska dåligt resultat. öringen har inte tillväxt utan stagnerat i konkurrensen med abborren, vilken formligen exploderade i antal efter första kalkningen. 1977 utfördes nätfiske efter abborre och stor mängd grov sådan fick beskåda dagens ljus på torra land. Ett intensivt mjärdfiske utfördes några år efter kalkningen med tveksamt resultat. En ny satsning på att hålla abborren stången har gjorts de senaste åren genom utsättning av riktigt stor regnbåge, upp till 5-6 kilo. Denna åtgärd har i dagarna kompletterats med man att åter lägga ut mjärdar.

Efterhand har klubben växt till den storlek den har idag på runt 100 medlemmar. Detta förde med sig att informations-behovet till medlemmarna växte. Från att ha varit en A4-sida är nu "klubbtidningen" Tight-Lines ett etablerat inslag i klubbens verksamhet. Den utkommer fyra gånger om året och är, 2005, inne på sitt 21:e år !

Stig Sewik


Copyright © Fiskeklubben Nymphen